Jur.kand. Lars-Nila Lasko

 

En känd samepolitiker och en känd turistföretagare har handlat i blåsväder i Norrlandspressen efter ett våldsamt gräl på en skoterled utanför Kiruna. Vad som egentligen hände och vad som är sant får vi nog aldrig veta. Däremot får efterverkningarna och uttalanden efter grälet konsekvenser för det samiska folket!

 

Samepolitisk Blogg

Kan man säga och göra vad man vill som samepolitiker?

Åsikts- och yttrandefrihet finns fastslagen i artikel 19 i FN:s Deklaration om människors fri- och rättigheter. I Sverige är såväl åsikts-, yttande- och tryckfrihetsrätt fastslagen i grundlagen. Vi har till och med världens äldsta Tryckfrihetsförordning sedan 1766.

Så, kan man inte då säga och göra vad man vill som samepolitiker?

Svaret är ett klart Nej.

Samepolitisk Blogg

Så blir du offentlig person!

I och med att personen är invald till Sametinget så blir personen en ”Offentlig person”.  Detsamma gäller samiska stiftelseordföranden, riksorganisationers- och nationella förbundsordföranden till ledande tjänstemän som exempelvis Sametingets kanslichef.

Vad är då en offentlig person?

Man brukar säga att offentliga personer är de som har samhällsbärande roller. Men, det finns ingen lagstiftning eller definition om vad eller vem som är offentliga personer. Särskilt journalister och media har de senaste åren allt mer tänjt på begreppet ”Offentlig person” och involverar numera särskilt aktiva personer på sociala media och mycket annat. De senaste 10 åren har medierna räknat in allt fler personer som ska tåla hårdare granskning och det är ett problem i Västvärlden. Man kan ju undra om verkligen artister, konstnärer, idrottsmän och andra som verkar på den offentliga arenan skall betraktas som offentliga personer?

Samepolitisk Blogg

Samiska personer av allmänt intresse!

Som offentlig person eller makthavare så anses personen vara av allmänt intresse. Samepolitiker måste därför tåla en hårdare granskning och bli offentliggjorda med både namn och bild för både det ena och det andra. Vad som är av ”allmänt intresse” har också blivit ett problem i Västvärlden!

Samepolitisk Blogg

Samiska offentlig person och samiska folket

Samiska offentliga personer kan genom sitt handlande skada såväl sitt eget Sametingsparti som förtroendet för Sametinget. Vad som är än värre är att Samiska offentliga personer även kan skada det samiska folket genom sitt handlande. Han eller hon var ju same och rubriker på sociala medier genast konstaterar ”typiskt samer” eller ”så här gör samer”!

Det hela gör att samepolitiker och andra offentliga samiska personer måste vara mer försiktigare än andra politiker i sitt handlande. De måste även tänka på vad de gör eller säger kan tolkas som en samisk handling!

Lars-Nila Lasko

 

Är du intresserad av samisk historia? Se i så fall dagens samehistoriska inlägg!

Samepolitisk Blogg

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

 

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan