Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Samepolitisk Blogg

Nyöppnad sameblogg passerar 4000 läsare

Det första inlägget på den här bloggen gjordes den 15:e augusti 2017. Inlägget publicerades 10 dagar före Sametingets öppnande och handlade hur styrelse och nämnder skulle se ut. Långt före alla andra medier presenterade nyheten om hur kommande Sameting skulle se ut.

Sedan den 15:e augusti har bloggen haft över 4000 besök. Så du är inte ensam på den här nätsidan!

Samepolitisk Blogg

Samisk politik ett udda ämne

Bland udda ämnen i bloggvärlden kan nog räknas Politik. Samisk Politik räknas till ett ännu mer udda ämne. Det borde således inte vara så många som läser bloggar med så udda ämnen som Samepolitik. Därför är det glädjande att så många intresserat sig för samepolitik och för just denna blogg.

Samepolitisk Blogg

Ökat intresse för Bloggen Samepolitik

Trevligt är att antalet besökande på Blogg om samepolitik kraftigt ökar för varje dag i en uppåtgående kurva. Förhoppningsvis är detta ett tecken på ett ökat intresse för ämnet politik och samisk politik i synnerhet. Åtminstone hoppas jag det!

Samepolitisk Blogg

Samepolitik kan vara engagerande och jättekul

Samepolitik är kul. Samepolitiska samhällsfrågor engagerar och påverkar alla som lever i det samiska samhälle. Men, framför allt är samepolitik viktigt för oss alla. Politiska beslut påverkar oss alla i går, nu och i framtiden. För en samisk framtid måste vi alla vara politiskt medvetna.

Alla samer kan inte samtidigt vara nöjda med de samepolitiska beslut som tas eller förs. Det är en sak att vara missnöjd och klaga över något, men det är en annan sak att förstå varför ett beslut tagits och vilka alternativ som funnits. Och om den som är missnöjd med de samepolitiska beslut som tas eller samepolitisk inriktning bör ju själv fundera hur man själv kan påverka och förändra?

Samepolitisk Blogg

Samepolitik från objektivt perspektiv

En samepolitisk fråga kan ses och tolkas olika

Den här bloggen är avsett att informera och kommentera den politik som drivs över samerna eller av samerna från ett eller flera samiskt objektiva perspektiv.  Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Det här är en blogg som ser på samepolitik med andra glasögon än du kanske är van vid.

Samepolitisk Blogg

Partipolitisk neutral blogg

Det går inte att vara politisk neutral och objektiv fullt ut när politik behandlas. Men, det är åtminstone målsättningen med all text du läser på den här bloggen. Det är inte fråga om politisk reklam från något Sametingsparti eller politiskt block i Sametinget.

Slutligen ett stort tack för alla mejl som jag fått med önskemål och tips om vad jag bör blogga om!

Samepolitisk Blogg

Välkommen till en blogg med passion för Samepolitik!

Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

 

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan