Jur.kand. Lars-Nila Lasko

 

Nytt kulturpolitiskt handlingsprogram

Sametingets kulturnämnd har nyligen på sitt möte den 13 mars 2018 (protokoll 2018:4) beslutat om ett nytt förslaget till kulturpolitiskt handlingsprogram.

Samepolitisk Blogg

Nya kulturmål igen?

Det förra kulturpolitiska programmet för Sametinget tog år att klubba igenom. Man kan ju undra varför det redan behövs ett nytt kulturpolitiskt program?

 

Samepolitisk Blogg

Samiskt eller västerländskt synsätt?

Den samiska kulturpolitikern och ordförande i Sametingets kulturnämnd, Ingrid Inga, har förklarat varför. Ingrid Inga har nyligen i olika media poängterat att Sametinget inte skall ha en västerländsk syn på samisk kultur. Man kan ju undra om det förra kulturpolitiska programmet hade en västerländsk syn på samekultur?

 

Ja, vad är då ett samiskt synsätt på samisk kultur?

Samepolitisk Blogg

Vad är samisk kultur?

Förslag till Sametingets nya Kulturpolitiska program inleds med orden ”Den traditionella samiska kunskapen och förhållningssättet till naturen utgör basen för samisk kultur. Den samiska livsstilen bygger på ett naturnära levnadssätt som tar sig i uttryck i en familjebaserad renskötsel.

Då fick vi ett svar på vad samisk kultur är!

Frågan är bara hur många samer som känner igen sig i Sametingets kulturråds nya definition av vad som gör dig till same, (d.v.s. vad är samisk kultur?). Undrar om det är mer än 1 % av den samiska befolkningen?

I vart fall hade denna formulering aldrig gått igenom i norska eller finska sametingen! De är kanske samer med en västerländsk syn?

Samepolitisk Blogg

 

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan