Jur.kand. Lars-Nila Lasko

 

Samepolitisk Blogg

”Me too” och Världen

Rörelsen ”Me too” eller ”Jag också”, (#metoo, eller #MeT0), skapades på sociala media för att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor.  ”Me too” har fått en global spridning med stora effekter i länder som USA, Tyskland medan kampanjen fått en begränsad omfattning i Asien och Ryssland. Helt klart är att ”Me too” fått ett klart större genomslag i jämlikare samhällen och bland världens demokratier.

Samepolitisk Blogg

”Me too” och Samerna

Delvis förvånande är att ”Me too” fått en mycket begränsad genomslag bland det samiska folket.

Det har blivit en samisk tradition att inte upphöja frågor som kan skada det samiska folket utåt eller minska samernas status. Men, är det något som samer riktar mot samer så måste det uppmärksammas enligt min mening.

Samepolitisk Blogg

Mer ”Me too” i Sameland

Josefina Skerk, Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna, har på ett föredömligt sätt, i en artikel, tagit upp trakasserier mot urfolkskvinnor i politiken. För visst finns det ett ”Me too” problem i den samiska världen också. Men, den har ännu inte kommit upp till ytan och blivit synliggjord. Och så länge ett problem inte synliggörs så kan man tro att problemet inte finns?

Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

 

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan