Jur.Kand. Lars-Nila Lasko

Alla oppositionspartier begärde extra plenum

Samtliga oppositionspartierna har begärt ett extra plenumsmöte i Sametinget för att behandla regeringens nya förslag till ”Konsultationsordning” för samerna. Konsultationsordning innebär i stort att delar av staten måste, i vissa fall, MBL-förhandla med samerna.

Samepolitisk Blogg

Extra plenum blev en extra dag

Sametingets ordförande (Fullmäktiges ordförande – Talman) Paulus Kuoljok beslutade att, i stället för extra plenum, förlänga ett kommande plenumsmöte med en extra dag.

Samepolitisk Blogg

En samlad opposition protesterade

Samtliga oppositionspartier har kraftigt protesterat mot Sametingets ordförandes beslut i ett särskilt gemensamt uttalande.

Samepolitisk Blogg

Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna går ett steg vidare och lämnar nu Sametingets presidium

Sametingspartiet Jakt- och fiskesamernas ledamöter i Sameingets presidium, Daniel Holst och Mona Persson, beslutade i går att lämna sina uppdrag i presidiet. Anledningen är att de saknar förtroende för Sametingets ordförande Paulus Kuoljok.

Samepolitisk Blogg

Gjorde Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna rätt?

Naturligtvis gjorde Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamernas ledamöter i presidiet rätt i förhållande till sitt parti. Har man inte förtroende för en ordförande så har man alltid rätt att protestera. Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna har ju redan tidigare, tillsammans med övriga oppositionspartier, skriftligen uttalat protest mot Sametingets ordförandes ensidiga beslut. Det ligger således i linje med partiets ställningstagande att även partiets ledamöter i presidiet avgår. (Om ledamöterna verkligen ville avgå är en annan sak. I Sametinget, liksom i alla andra parlament, måste ledamöter följa den sk. ”Partipiskan”).

Samepolitisk Blogg

Men!

Vid ett flertal tillfällen sedan Sametinget inrättades år 1993 har olika oppositionspartier begärt extra plenum för någon viktig fråga. Vanligast under åren har dock varit att Sametingets ordförande beslutat om en extra dag som i stället för extra plenum. Grund för detta är huvudsakligen budgetmässigt. Det finns helt enkelt inte pengar över till en extra plenumsvecka. I tillägg kan Sametingets ordförande alltid hänvisa till en förordning om att myndighetschefer skall handla ekonomiska ansvarsfullt.

Sametinget har dock själv valt att internt kopiera en kommunorganisation. Det är därför Sametingets interna regelverk som Sametingsordningen (SO) följer kommunallagens regler. Det är därför Sametingets styrelse utses efter kommunal modell (Propotionellt vald styrelse) och inte efter parlamentarisk modell (Parlamentarisk utsedd styrelse). Det är därför Sametinget utser nämnder som kommuner och inte utskott som riksdagen. Det är därför som Sametingets presidieordförande själv, liksom en kommunal fullmäktigeordförande, kan fatta ensidiga beslut som att göra om ett extra plenum till en extra dag. Att Sametinget är uppbyggt som ett kommunalt organ är Sametinget ensam om bland världens parlament.

Det Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna egentligen protesterar är mot Sametingets kommunala system. Men partiet har inte lagt fram något förslag att förändra Sametingets organisation till att likna ett parlament i stället för en kommunorganisation. Det innebär att samma organisation med samma typ av ordförandebeslut med 100 % kommer upp i framtiden. Partiet har således inte skapat någon förändring!

 

Lars-Nila Lasko

Lär dig mer om samisk historia genom att läsa veckans samehistoriska blogginlägg!

Samepolitisk Blogg

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

 

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan