Jur.kand. Lars-Nila Lasko

Oppositionen har begärt extra plenum

Oppositionspartierna har begärt ett extra plenumsmöte i Sametinget för att behandla regeringens nya förslag till ”Konsultationsordning” för samerna. Konsultationsordning innebär i stort att delar av staten måste, i vissa fall, MBL-förhandla med samerna.

Samepolitisk Blogg

Extra plenum blev en extra dag

Sametingets ordförande (Fullmäktiges ordförande – Talman) beslutade att, i stället för extra plenum, förlänga ett kommande plenumsmöte med en extra dag.

Samepolitisk Blogg

En samlad opposition protesterar

Samtliga oppositionspartier har kraftigt protesterat mot Sametingets ordförandes beslut.

Samepolitisk Blogg

En extra dag vanligare än vanligt

Vid ett flertal tillfällen sedan Sametinget inrättades år 1993 har olika oppositionspartier begärt extra plenum för någon viktig fråga. Vanligast under åren har dock varit att Sametingets ordförande beslutat om en extra dag som i stället för extra plenum. Grund för detta är huvudsakligen budgetmässigt. Det finns helt enkelt inte pengar över till en extra plenumsvecka. I tillägg kan Sametingets ordförande alltid hänvisa till en förordning om att myndighetschefer skall handla ekonomiska ansvarsfullt.

Samepolitisk Blogg

Varför blev det så här?

Samepolitisk Blogg

Sametinget själv har kopierat en kommunorganisation

Sametinget har dock själv valt att internt kopiera en kommunorganisation. Det är därför Sametingets interna regelverk som Sametingsordningen (SO) följer kommunallagens regler. Det är därför Sametingets styrelse utses efter kommunal modell (Propotionellt vald styrelse) och inte efter parlamentarisk modell (Parlamentarisk utsedd styrelse). Det är därför Sametinget utser nämnder som kommuner och inte utskott som riksdagen. (Med nämnd avses normalt antingen en statlig eller kommunal myndighet).

I kommunorganisationen är fullmäktiges ordförande beslutande om plenum, tid och plats. Något som Sametinget kopierat.

Samepolitisk Blogg

Andra parlament i världen har en helt annan arbetsmodell.

Om extra riksmöte avgörs av riksdagens talmanskonferens tillsammans med representanter för samtliga partier. Så fungerar det i de flesta parlament utom Sametinget!

Samepolitisk Blogg

Varför blev Sametinget en kommunorganisation?

Vid Sametingets inrättande anställdes av Samelandspartiet en kommunordförande att föreslå organisationsmodell. Och gissa vad han föreslog?

Rätt gissatEn kommunorganisation. Sedan dess har ingen sett över Sametingets organisation.

Samepolitisk Blogg

Extra dag extra politiskt problematiskt?

Nu låg det i regeringens ursprungliga plan att behandla den nya konsultationsordningen under Vårriksdagen. Detta samtidigt som samernas högsta organ Sametinget ska behandla frågan! Inte en särskilt lyckad planering av Sametingets talman! Å andra sidan har regeringens plan redan förändrats flera gånger.

(Nu ligger det i Sametingets arbetsordning att talmannen skall först höra styrelsen före han beslutar om extra plenum och styrelsen har haft samma planeringsproblem).

Frågan är nu om något oppositionsparti kommer att motionera om att ändra Sametingets kommunorganisation och införa en parlamentsorganisation och parlamentarisk talmanskonferens? I annat fall kan vanligare än vanligt med en extra dag som extra plenum fortsätta som standard. Dessutom är Sametingets ordförandes ensidiga beslutanderätt i andra frågor kring plenum besvärande för Sametinget!

 

Lars-Nila Lasko

(I ett kommande inlägg ska jag förklara vad som är bra och dåligt med det nya förslaget till en konsultationsordning för samerna, samt förklara att en konsultationsordning redan finns i dagens lagstiftning – men, har aldrig använts av Sametinget).

Samepolitisk Blogg

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

Samepolitisk Blogg

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan