Jur.kand. Lars-Nila Lasko

Vad är viktigt för Sametingets styrelse

Vad en regering, eller för Sametingets del styrelse, vill uppnå går alltid att utläsa i en regeringsförklaring (styrelseförklaring).

Samepolitisk Blogg

Omfattande styrelseförklaring

Den nyvalda styrelsen i Sametinget presenterade tidigt en omfattande styrelseförklaring.  Styrelseförklaringingen förvånade många och innehöll ett stort nytänkande. Det var dessutom den mest omfattande styrelseförklaring som presenterats i Sametinget någonsin.

Samepolitisk Blogg

Andra sätt att utläsa vad som är viktigt för Sametingets styrelse

Men, en styrelseförklaring är inte det enda sättet att tolka vad en regering eller styrelse vill uppnå. Centralt står naturligtvis hur styrelsen omsätter styrelseförklaringen i reell samepolitik. Ett annat sätt är att se vilka ansvarsområden som en styrelse prioriterar, (eller för en regering ministrar och departement).

Samepolitisk Blogg

Ansvarsfördelning i Sametingsstyrelsen

Styrelsen har beslutat om en arbetsfördelning mellan styrelseledamöterna.

Per-Olof Nutti ansvarig för miljö- och klimatfrågor,

 Lars-Miguel Utsi ansvarig för språkfrågor,

 Marita Stinnerbom ansvarig för rennäringsfrågor,

Jan Rannerud ansvarig för näringsfrågor,

Anders Kråik ansvarig för kulturfrågorna och

Lars-Vilhelm Svonni ansvarig för tillkomst av sameparlamentsbyggnad.

Samepolitisk Blogg

Rennäringen dominerar styrelsearbetet

Utan tvekan är de centrala områdena rennäring, samiska språket, samisk kultur och Sameparlamentsbyggnad. En stor tyngd läggs vid rennäringsfrågor som inkluderar ansvarsområden ”Rennäring”, ”Näring” och ”Miljö och klimatfrågor”. Slutsatsen blir att den nya Sametingsstyrelsen kommer huvudsakligen att arbeta med just rennäringsfrågor.

Samepolitisk Blogg

Vad har Sametingsstyrelsen valt bort för det samiska folket?

En annan slutsats som kan dras är att omfattande sameområden har valts bort av Sametingsstyrelsen som samiskt sociala frågor (ökat antal självmord, samisk identitet etc), samiska arbetsmarknadsfrågor , urfolks- och internationella frågor, samisk samhälls- och civila frågor, samiska rättsfrågor och mycket mycket mer. Besynnerligt är att Sametingsstyrelsen valt bort samiska rättsfrågor, (om nu inte styrelsen anser att rättsfrågor är en rennäringsfråga och inte en fråga för det samiska folket?).

Samepolitisk Blogg

Samisk framtid hänger på en byggnad?

Intressant att notera är att den nya Sametingsstyrelsen ansett att en samisk parlamentsbyggnad är så central för det samiska folkets framtid att det blivit ett eget samiskt ansvarsområde?

 

Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg

 

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan