Jur.kand. Lars-Nila Lasko

 

Styrelsens redovisning

Sametingets plenum inleds alltid med en redovisning av styrelseordförande. Oftast ett tråkigt och ointetsägande tal. Men, nu kan styrelsens redovisning bli intressant?

Samepolitisk Blogg

Sametingets styrelse öppnar för oppositionen

Sametingets styrelse har nu blivit heltidsanställd och styrelseledamöterna fått specifika ansvarsområden. Därmed öppnad Sametingsstyrelsen för oppositionen att ställa frågor och interpellationer till ett avsevärt större antal ledande personer än tidigare. I praktiken kan alla i styrelsen tvingas till att avge verksamhetsredovisningar. Det hela kan sluta med att huvuddelen av Sametingets plenum kan komma att handla om redovisningar med ett stort antal följdfrågor. Plenum kan med andra ord bli en omfattande valmaskin för oppositionspartierna.

Samepolitisk Blogg

Nya politiska möjligheter ännu inte upptäckta

Men, oppositionen har ännu inte upptäckt de nya politiska möjligheterna. Vid senaste plenum blev det inte 50 frågor och 45 interpellationer. Det blev nästan ingenting!

Lars-Nila Lasko

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan