Jur.kand. Lars-Nila Lasko

Samisk regering eller kommunstyrelse

De flesta parlament världen över väljer en regering. Regeringen i sin tur utser ministrar med egna ansvarsområden.

För Sametingets del har man valt en styrelse där styrelseledamöterna bara är just styrelseledamöter., dvs som vilken föreningsstyrelse som helst. Det är kommunorganisationen som varit förebild för Sametingets organisering med styrelse och nämnder.

Men, den nya styrelsen för Sametinget har nu tagit Sametinget ett steg vidare. Något som börjar likna en regering med ministrar och ansvarsområden är på väg.

Samepolitisk Blogg

Ansvarsfördelning i Sametingsstyrelsen

Styrelsen har beslutat om en arbetsfördelning mellan styrelseledamöterna.

Per-Olof Nutti ansvarig för miljö- och klimatfrågor,

 Lars-Miguel Utsi ansvarig för språkfrågor,

Marita Stinnerbom ansvarig för rennäringsfrågor,

Jan Rannerud ansvarig för näringsfrågor,

Anders Kråik ansvarig för kulturfrågorna och

Lars-Vilhelm Svonni ansvarig för tillkomst av sameparlamentsbyggnad.

Samepolitisk Blogg

Sametingspartiet Guovssonásti först

Ansvarsfördelning i Sametingets styrelse infördes av Sametingspartiet Guovssonásti. Första gången en ansvarsfördelning fanns mellan styrelseledamöterna var när Per-Mikael Utsi,, Sametingspartiet Guovssonásti,  var styrelseordförande.

Resultatet fick omedelbara intressanta internationella effekter.

Samepolitisk Blogg

Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna återinförde kommunstyrelsemodellen

Dock, för svann ansvarsfördelningen i Sametingsstyrelsen under Håkan Jonssons ledning, Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna.

Samepolitisk Blogg

Nästa steg mot en samisk regeringsbildning

Nu återstår bara att kalla de olika ansvariga för ministrar och en samisk regering har uppstått,  samt därmed  höjt statusen på sametinget som parlament.

 

 

Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

 

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan