Jur.kand. Lars-Nila Lasko

Osannolik sannolikhetslära

Minska antalet som arbetar politiskt för det samiska folket så uppnås fler samepolitiska resultat?

 

Låter detta sannolikt?

Samepolitisk Blogg

Mindre arbete ökar resultaten?

Faktum är att Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna påstått detta förra veckan vid Sametingets plenum i Östersund. Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna vill därför drastiskt minska antalet heltidsarbetande samepolitiker i styrelsen från 7 till 2.

Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna idealmodell för en samisk regering är en heltidsanställd ordförande och vice ordförande. Partiet har ju själv testat detta under förra mandatperioden och uppnådde inte ens något i sitt eget partiprogram.

Samepolitisk Blogg

Borde inte målet vara heltidsanställa alla folkvalda ?

Personligen undrar jag och kanske de flesta samer varför Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna för en antipropaganda mot sitt eget parti. Det verkar helt oseriöst att propagera för att minska antalet som ska arbeta för det samiska folket. Borde inte antalet i stället öka med målsättning att ha alla folkvalda heltidsanställda?

Upplysningsvis kan väl sägas att Sametinget är ett av de få parlamenten i världen med endast 7 heltidsanställda till ett av världens sämsta politikerlöner.

 

 

Samepolitisk Blogg

 

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan