Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Nya direktiv till samerna för år 2018

Sametinget har nyligen för två veckor sedan fått regleringsbrev av regeringen för år 2018.

Samepolitisk Blogg
Vad är ett regleringsbrev?

Regleringsbrevet är en årlig skrivelse som innehåller övergripande regler och riktlinjer om hur Sametinget ska arbeta. Där anger regeringen målen för verksamheten och vilka anslag som ställs till Sametingets förfogande. Särskilda uppdrag delas också ut här.

Samepolitisk Blogg
Varför får Sametinget ett regleringsbrev?

Sametinget är formellt sett en myndighet, (och ett folkvalt organ), under regeringen. Varje år beslutar regeringen hur och vilken politik regeringens myndigheter skall föra genom regleringsbrev.

Samepolitisk Blogg
Är Sametinget en invandrarfråga eller riksdagsfråga?

Regleringsbrevet är i sedvanlig ordning undertecknat av Sveriges kulturminister och Miljöpartisten Alice Bah Kuhnke eftersom samefrågor är en kulturfråga för nuvarande regering. Hur regeringen ser på samefrågor har varierat från regering till regering. Ibland har Sametinget varit en näringsfråga under Jordbruksdepartementet, rättsfråga under Justitiedepartementet eller för en kort tid en invandrarfråga under Migrationsverket på Statsminister Göran Perssons tid. Tidigare regeringar har således placerat Sametinget under olika departement i regeringskansliet beroende på respektive regering sett på samefrågorna. Själv är jag av den uppfattningen att Sametinget är ett parlament och bör således inte ligga under regeringen och ett departement utan anknytas till det andra parlamentet riksdagen.

Samepolitisk Blogg
Nytt för i år

Regleringsbrevet innehåller inga större nyheter med ett undantag. Sametinget blir nu ansvarig för finansiering av Sydsamiskt Center Gaaltije i Östersund. De årliga kostnaderna för Gaaltije beräknas till 2,5 miljoner.

Samepolitisk Blogg
Skall ett annat folk bestämma över vad samerna skall satsa på?

Det är bra att det Sydsamiskt Center Gaaltije äntligen får en fast statlig finansiering. Gaaltije har ända sedan det sydsamiska centret bildades 1984 slitits med ekonomiska problem.

Men, frågan är av principiell betydelse:

Skall svenska regeringen bestämma vad som är bra för samerna och samisk kultur?

Skall en regering kunna bestämma över ett folkvalt organs kulturpolitik och dessutom över ett annat folk?

Sveriges kulturminister och Miljöpartisten Alice Bah Kuhnke anser i vart fall att hon vet vad som är bäst för samernas kultur och kulturpolitik. Det samiska folkvalda organet kan inte göra annat än att följa Bah Kuhnkes beslut. Frågan är om Sametingets styrelse och politiker kommer att reagera mot regeringens förmyndarpolitik?

 

Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

 

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan