Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Nytt regleringsbrev 2018 för Sametinget

Sametinget har nyligen för två veckor sedan fått regleringsbrev av regeringen för år 2018.

Samepolitisk Blogg
Vad är ett regleringsbrev?

Regleringsbrevet är en årlig skrivelse som innehåller övergripande regler och riktlinjer om hur Sametinget ska arbeta. Där anger regeringen målen för verksamheten och vilka anslag som ställs till Sametingets förfogande. Särskilda uppdrag delas också ut här.

Samepolitisk Blogg
Varför får Sametinget ett regleringsbrev?

Sametinget är formellt sett en myndighet, (och ett folkvalt organ), under regeringen. Varje år beslutar regeringen hur och vilken politik regeringens myndigheter skall föra genom regleringsbrev.

Samepolitisk Blogg
Nytt för i år

Regleringsbrevet innehåller inga större nyheter med ett undantag. Sametinget blir nu ansvarig för finansiering av Sydsamiskt Center Gaaltije i Östersund.

Samepolitisk Blogg
Gaaltije – Samevärldens dyraste projekt någonsin

Det Sydsamiska Centret Gaaltije är en stiftelse. Huvudmän för Gaaltije är de samiska organisationerna Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ), Åarjelraedtien Sibrie, Staaren Sibrie och Frostviken-Hotagen Sameförening

Gaaltije startade upp sin verksamhet år 1984. Men, innan dess var Gaaltije ett projekt under många år där det pumpades in miljoner efter miljoner av samiska kulturmedel för att utreda hur ett sydsamiskt center skulle komma tillstånd. I utgångsläget planerades att överta den nedlagda sameskolan i Hålland och senare det nedlagda sydsamiska ålderdomshemmet i Änge för att slutligen hamna i Östersund. Idén till ett sydsamiskt center kom från Ordförande i SSR, som också ingick i den dåvarande ”Delegationen för samisk kultur” under Utbildningsdepartementet som beviljade medel till projektet. RSÄ väckte årligen fråga om jäv i bidragsgivningen till projektet. Ordförande i SSR var projektledare och blev sedan chef för centret.

Samepolitisk Blogg
Nu – Årlig statlig finansiering av Sydsamiskt Center

Sedan 1984 har Gaaltije dragits med ekonomiska problem. Dessa har ökat med åren efter minskad regionala tillskott. Genom regleringsbrevet för 2018 får det sydsamiska centret en fast statlig årlig finansiering. Något som är välkommet för centret.

De årliga kostnaderna för Gaaltije beräknas till 2,5 miljoner.

Samepolitisk Blogg
Regeringen öppnar för möjlighet till statligt finansiering av ett Umesamiskt Center

Regeringen skapar en ny praxis. I och med att regeringen beslutat att Sametinget är ansvarig för statlig finansiering av ett Sydsamisk Center öppnar det möjligheter för statlig finansiering av ett Umesamiskt Center.

Men, först måste Umesamerna själva vilja ha ett center. Om Umesamerna sedan vill ha statlig finansiering för 2019 måste de vända sig till regeringskansliet före den 15:e juni 2018. Det är detta datum som riktlinjerna i regleringsbrevet traditionellt fastställs inom regeringskansliet. Sedan har finansdepartementet uppdraget att hitta möjligheter till finansiering av alla regleringsbrev. Först i mitten av december 2018 skickas de slutliga regleringsbrevet till Sametinget med riktlinjer för tingets politik och finansiering.

Samepolitisk Blogg
Nya samiska center

Frågan är nu om Pitesamer, Lulesamer och Nordsamer öppnar egna samiska center nu när regeringen öppnar för statlig finansiering?

 

Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

 

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan