Omöjlig samepolitik
Jur.kand. Lars-Nila Lasko

Min Geaidnu först av alla

Sametingspartiet Min Geaidnu var en av de första till att uppmuntra och bidra till organisering mot rasism mot samer. Partiets ordförande hade till och med möten med Landshövdingen i Luleå för att göra detta till en regional fråga.

Samepolitisk Blogg

Verddeviessu

Den nybildade anti-rasist organisationen Verddeviessu fick ett omedelbart stöd av Sametingspartiet Min geaidnu. Sametingspartiet Min Geaidnu uttalade att de såg det som en det som en nödvändighet. Resultatet låt inte vänta. Antalet diskrimineringsannälningar slog omedelbart rekord.

Samepolitisk Blogg

Jakt- och Fiskesamerna stoppade allt

All typ av anti-rasism organisering mot samerna stoppades effektivt under Sametingspartiet  J akt- och Fiskesamernas mandatperiod. Inte en enda krona beviljafes av Sametinet. Resultatet lät inte vänta. Antalet diskrimineringsanmälningar mot samerna rasade plötsligt till en rekordlåg nivå – 0

I stället kom en ny trend som prioriteradews ”Saami Happingings”, dvs utställningar, Saami disko etc…

Samepolitisk Blogg

Han vill – Men kan inte?

Den nya ledningens talesperson Utsi har uttalat att all typ av diskiminiering mot samerna skall motarbetas och stödjas.

Samepolitisk Blogg

Inga medel finns att bevilja till

Sametingspartiet  Jakt- och Fiskesamerna har stoppat alla antidiskrimeningsorganisationer så att nu finns inga att bevilja medel tilll. Så även om den nya samepolitiska ledningen vill så kan de inte! Det finns numera ingen att bevilja medel till.

 

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan