Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Oenig styrelse

Nyligen publicerade Sameradion nyheten ”Dubbla arvoden skapar oenighet i Sametingets styrelse” och som fick stor spridning på internet.

Samepolitisk Blogg
Sameradion skapade en nyhet

Sanningen var att det var en nyhet som sameradion skapat själv. Det sameradion gjorde var att ringa runt till de olika styrelseledamöterna, som var helt tagna på sängen och oförberedda på frågan. Sameradion fick därför olika svar.

Detta marknadsförde sameradion som om en konflikt uppstått i den nyvalda styrelsen. Man fick uppfattningen att styrelsen nu var uppdelad i två läger

Samepolitisk Blogg
Enig styrelse

Frågar man de olika styrelseledamöterna i Sametinget så säger de alla att det inte finns någon oenighet. I stället är alla eniga i arvodesfrågan. Men, att man måste titta närmare på arvoden.

Egentligen kunde Sameradion ringa upp vilken styrelse som helst, i vilken organisation, sameby eller sameförening som helst och ställa vilken fråga som helst. De olika svaren kan alltid marknadsföras som en nyhet, att en konflikt uppstått och styrelsen är nu uppdelad i två läger.

Att medvetet presentera fakta som inte är fakta är inte direkt förtroendeingivande.

 

Lars-Nila Lasko

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy. ~Ernest Benn”

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan