Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Sametingets styrelse tog initiativet för kritik mot sig själva

Nyligen framkom det att alla som sitter i styrelsen ska få ett arvode. Inte så konstigt i sig själv. Det var beslutet om sig själva som vållat en samisk folkstorm. Något som väckt uppmärksamhet i radio, tidningar, facebook och andra platser på internet. Styrelsen har påtagit sig själv onödig kritik som styrelsen själv borde ha förutsett. I tillägg har kritiken varit mycket hård. En kritik som kommer att vara återkommande och något som styrelsen får leva med hela under sin mandatperiod.

Samepolitisk Blogg
Styrelseledamöter beslutade själv om sina löner

Den nya Sametingsstyrelsen har själv beslutat om sina egna löner och arvoden. Att en styrelse beslutar om sina egna löner och arvoden av skattefinansierade medel är, minst sagt, både uppseendeväckande och förkastligt.

I tillägg ingick inte arvoden och löner till styrelsen i något budgetförslag eller särskilt ärende till parlamentet. Styrelsens beslut om egna löner var enbart information till parlamentet.

Det är ju uppenbart att den nya styrelsen och dess partier inte har någon jurist bland sina rådgivare. Å andra sidan är det inte första gången i sametingets historia.

Samepolitisk Blogg
Utökade löner och arvoden för styrelsen

Den nye styrelseordföranden får samma arvode som förra styrelseordföranden Håkan Jonsson, d.v.s. 740 000 kronor per år. Övriga styrelseledamöter får ungefär 300 000 per år, eller 24 600 i månaden. Dessa fick tidigare bara ett dagsarvode. Ytterligare justeringar av arvoden har tillkommit.

Samepolitisk Blogg
Kommande kritik från Riksrevisionen

Uppenbart är att den nya styrelsen kommer att utsättas för kritik från Riksrevisorerna. Någon anmälan till Riksrevisionen har dock ännu inte inkommit. Men, i och med kommande genomgång av Sametingets räkenskaper och förvaltning kommer lönesättningen att åter bli en het samepolitisk fråga.

Samepolitisk Blogg
Inrätta en arvodesnämnd

Den venska regeringens arvoden fastställs av Statsrådsarvodesnämnden, som är en myndighet under riksdagen. Det är riksdagen som alltså utser ledamöterna i den nämnd som beslutar om arvoden till regeringens olika ministrar. På samma sätt sker det i de flesta länder där parlamentet har en egen nämnd för sina regeringars löner.

En Statsrådsarvodesnämnden ser lite olika ut i olika länder. I vissa länder är ledamöterna politiker och i andra länder, som Sverige, består nämnden av oberoende ledamöter. I Sverige utser riksdagen tre jurister varav en är ordförande.

Det är intill oförståeligt att inte sametinget ännu inte inrättat en arvodesnämnd. Det finns inte ens ett förslag eller en motion om en arvodesnämnd?

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

 

Politik är alldeles för viktigt för att läggas i händerna på politiker

Özz Nûjen

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan