Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Sametingets mest omfattande samepolitiska målsättningar

Styrelsepartierna har nyligen presenterat en omfattande styrelseförklaring (Regeringsförklaring) med ett 54 punkters program indelat i 14 politikerområden. Det är utan tvekan det mest omfattande styrelseförklaring som presenterats av en Sametingsstyrelse någonsin.

Att styrelseförklaringen är det största i Sametingets historia tyder även på en väl genomtänkt och utarbetad samepolitik.

Samepolitisk Blogg
Helt ny Samepolitik

Men, Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna har förvånat alla. Med enbart rennäringspartier hade alla förväntat sig en traditionell rennäringspolitik. Men, i sitt 54 punkters styrelseförklaring omfattar hela 76 % mål som berör alla samer. Endast 13 mål i sin politik berör huvudsakligen rennäringen.

Men, styrelseförklaringen innehöll flera nytänkanden som exempelvis en helt ny samisk språkpolitik – alla samiska språk skall vara jämnställda och satsas på fullt ut.

En ny samepolitisk strategi som inför nästa sametingsval till och med kan bryta traditionell samisk blockpolitik. En oroande utveckling för samtliga oppositionspartier i Sametinget?

Samepolitisk Blogg
Samiska målsättningar skall förverkligas?

Samiska mål och styrelseförklaringar har oftast blivit vackra ord på en vit pappersbit. Det har helt enkelt varit svårt att för tidigare sametingsstyrelser att förverkliga sina samepolitiska mål. Förra styrelsen i Sametinget hade svårt med förverkligande av mål. Det ledande Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna lyckades inte ens genomföra ett enda mål i sitt eget partiprogram. Likaledes var det för de övriga partierna i styrelsen. Än mindre lyckades de olika partierna i Sametingsstyrelsen genomföra gemensamma mål.

Varför blev det så?

Anledningen är ganska enkel. Det har inte funnits resurser att genomföra målen. De som skulle genomföra samepolitiska mål var en enda heltidsanställd styrelseordförande. I tillägg fick han senare en arvoderad vice styrelseordförande. Alltså, inte mycket till resurser med 1,5 tjänst för att uppnå omfattande mål för det samiska folket?

Vad gör den nya styrelsen?

Jo, man tillsätter resurser för att genomföra de samepolitiska målen. Den nya styrelsen utökar antalet heltidspolitiker att genomföra sina samepolitiska mål. Hela styrelsen ska nu genomföra styrelseförklaringen! Helt klart har den nya styrelsen i Sametinget med sin nya samepolitiska strategi gett sig själva helt nya möjligheter att uppnå samepolitiska mål.

Samepolitisk Blogg
Ny Samepolitisk strategi oroar

Att Sametingets nya styrelse ökat möjligheter att genomföra sin samepolitik måste oroa samtliga oppositionspartier i Sametinget. Detta har också märkts i oppositionspartiernas kritik av styrelsens nya samepolitiska strategi.

Samepolitisk Blogg
Ny Samepolitisk strategi kan slå fel

Men, oppositionspartierna i Sametinget ska kanske inte oroa sig. Vad händer om 7 heltidsanställda politiker inte uppnår samepolitiska resultat?

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.”

Ernest Benn

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan