Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Ny samisk språkpolitik

Sametingets nya styrelse har i Styrelseförklaringen presenterat en helt ny samisk språkpolitik. Nu är det inte längre tal om satsa på några samiska språk som tidigare sametingsstyrelser gjort. I stället ska det också satsas på alla samiska språk och alla samiska språkvariteter.

Inte nog med det.  Alla samiska språk jämnställs.  Inte undra på att Sametingets nya språkpolitik förvånat alla.

 

Samepolitisk Blogg
Ume- och Sydsamisk språkstrid om staden Lycksele

För några år sedan lyckades Umesamerna få Umesamisk ortografi godkänd. Genast dök en språkstrid Umesamiskan och Sydsamiskan upp om gränsdragning mellan de två språken.

Framför allt gällde språkstriden staden Lycksele. Samiska vägskyltar i Lycksele har blivit en uppslitande historia år efter år och är fortfarande inte löst. Frågan gällde om vägskyltarna vid infarterna till Lycksele skulle skrivas på umesamiska eller sydsamiska – dvs Likssjuo eller Liksjoe.

Samer i Lycksele är själva inte överens vilket samiskt språk som ska stå på vägskyltarna. Kulturarbetaren Lorentz Sjulsson Åsdell hävdade att det var sydsamiskt område och hans film 2016 kallade han Lycksele för sydsamiskans Liksjoe. Andra Lyckselebor som Ingrid Vinka och Gun Linder har hävdat att Lycksele ligger inom Umesamiskt område.

Sametingets egen språkexpert i området Per Martin Israelsson hävdade att Umeälven är en språkdelare mellan Ume- och Sydsamiskan. Hans argument var att eftersom större delen av staden Lycksele ligger söder om Umeälven så ska Lycksele stavas på Sydsamiska. Saken blev inte bättre av att han var Sametingets sydsamiska språkkonsulent. Men, Sametingets sydsamiska språkkonsulent stödde sig från ett yttrande av Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, som förordade sydsamiska med två olika sydsamiska stavningar ”Liksjoe” eller ”Likssjuo”.

Detta fick professor emeritus i samiska, Olavi Korhonen, vid Umeå Universitet att gå i taket. Han menade att Umeälven inte alls var en språkgräns utan en Umesamisk kommunikationsled. Till stöd hade han kartor och dokument från 1600-talet och framåt.

Sametingens gemensamma språknämnd behandlade saken i juni 2009 och beslutade att språkgränsen mellan Umesamiskt och sydsamiskr språkområde skulle vara Umeälven. Eftersom större delen av Lycksele ligger söder om Umeälven borde således skyltningen vara på sydsamiska. Men, Språknämnden kompromissade och Lycksele skulle skrivas på två samiska språk. Ett beslut som totalsågades av de två språklägren bland de lokala samerna som inte ville ha Lycksele på två samiska språk.

Föreningen Umesamer i samverkan Lycksele skall ha en Umesamisk stavning Likssjuo. Lantmäteriet svarade däremot att en sådan ansökan måste komma från kommunen. Efter kommunens ansökan beslutade år 2013 Lantmäteriets ortsnamnssektion  att är det sydsamiska ortsnamnet som ska gälla eftersom Sametinget fastställt Umeälven som språkgräns.

Johan Sandberg MacGuinne tröttnade på språkstriden och satte år 2016 upp sin privat finansierade vägskylt på Umesamiska, Sydsamiska och Svenska. Vägskylten stals dock efter 4 månader.

Trafikverket, som sätter upp alla vägskyltar i Sverige, vill dock inte ta ställning till vilket samiskt språk skyltarna skall vara på. Alltså finns inga vägskyltar i Lycksele intill samerna själva löst saken enligt Trafikverket.

Vid infarterna till Lycksele finns det, trots många år gått, fortfarande ingen vägskylt på samiska. Dock är alla skyltar inne i själva Lycksele skrivna på Umesamiska. Det beror på att Lycksele kommun och Lycksele Sameförening tagit ställning för skyltning på Umesamiska (och vid behov sydsamiska).

Umesamiskan har fått en sydlig gräns mot sydsamiskan fastställd. Men, vägskyltning vid infarterna till Lycksele är fortfarande olöst!

Samepolitisk Blogg
Sametingets språknämnd måste ta ett ansvar

Det är jättetråkigt att samiska namnskyltar inte kan sättas upp på grund av en intern samisk språkstrid. Det är nu viktigt att Sametingets språknämnd tar ett ansvar och löser språkstriden i Lycksele med alla parter!

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändringar är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Ps ”Henrik Jermsten är ordförande i Valmyndighetens nämnd och är ansvarig för riksdagsvalet” Ds

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan