Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Sametinget toppar statistiken i landet

Sedan Sametingets kanslichef Anja Taube tillträdde som chef för Sametingets kansli år 2014 har sjukfrånvaron ökat år efter år.  Sjukfrånvaron har till och med nästan fördubblats och Sametinget toppar nu sjukfrånvarostatistiken bland myndigheter i Sverige.

Samepolitisk Blogg
Svenska sametingskansliet gör tvärt om

Statskontoret sammanställer årligen statistik för statens olika myndigheter inklusive sjukfrånvaro. För Regeringskansliet ligger sjukfrånvaron på 2,6 % och för Riksdagsförvaltningen några tiondelar högre. Men medan norska sametingskansliets sjukfrånvaro minskar ökar svenska sametingskansliets sjukfrånvaro.

Blogg om Samepolitik
Bland de högsta i landet

Inte nog med att svenska sametingskansliet har över dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med jämförbara parlamentariska administrationer som Riksdagsförvaltningen och Regeringskansliet. Svenska sametingskansliet har vidare bland den högsta sjukfrånvaron bland myndigheter i landet inom sitt verksamhetsområde enligt Statskontoret.

 

Samepolitisk Blogg
Sjukfrånvaron ökar år efter år

Inte nog med att Svenska sametingskansliets sjukfrånvaro är nu bland myndigheter de högsta i landet. Sjukfrånvaron har de senaste åren ökat år från år. Med nuvarande statistiska prognos kommer sjukfrånvaron i år ha fördubblats sedan Sametingets kanslichef Anja Taube tillträdde som chef för Sametingets kansli år 2014.

Sjukfrånvaron var 3,6% år 2014, 4,2%   år 2015 och 5,5 %  år 2016. Statistik över sjukfrånvaro för år 2017 presenteras under 2018.

Samepolitisk Blogg
Statistiskt fastställd sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron kan för små myndigheter variera kraftigt om en eller två personer sjukanmäler sig för en kortare tid. Men, Statskontoret räknar inte sametingets kansli som en liten myndighet. Sametingets kansli ligger inom ramen för medelstora myndigheter enligt Statskontoret. Det gör att sjukfrånvaron i statistiken för Sametinget inte påverkas lika allvarligt som vid tillfällig sjukfrånvaro för små myndigheter.

Samepolitisk Blogg
Sjukfrånvaron kvinnligt anställda är katastrofal

Sjukfrånvaron bland kvinnor vid svenska Sametingskansliet är 7,9 % och för män 1,3 %.

Samepolitisk Blogg
Politiska mål

Det är inte acceptabelt att Sametinget toppar sjukfrånvarostatistiken i Sverige. Sjukfrånvaron bland kvinnligt anställda är dessutom katastrofal hög vid Sametinget. Sametingets politiska ledning måste nu sätta mål och avsätta insatser för att minska sjukfrånvaron. Ett acceptabelt mål måste vara att nå ner till år 2014 års siffror genom att halvera sjukfrånvarostatistiken och nå ner till andra parlamentariska administrationers nivåer. Detta är något som inte kan uppnås på ett eller två år. Men, åtminstone som ett långsiktigt mål.

Sametingets politiska ledning måste vidare sätta in särskilda insatser för att minska de kvinnligt anställdas sjukstatistik. För en feministisk samepolitik måste detta desutom vara en prioriterad politisk fråga.

 

Lars-Nila Lasko

”Politicians are people who, when they see light at the end of the tunnel, go out and buy some more tunnel. ~John Quinton”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan