Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Oppositionen inte förberedd för opposition

Under juli månad 2017 utgick fortfarande ledningen för Sametingspartiet Jakt och Fiskesamerna om att de fortsatt skulle kunna styra Sametinget. De visste inte att frågan redan var avgjord.

Även Sametingspartiet Álbmut var oförberedd på ett maktskifte. Lars-Paul Kroik skriver i ”Rapport från plenum Östersund 28 augusti – 1 september 2017” på Sametingspartiet Álbmuts hemsida ”Diskussionerna kring vilket block som skulle komma att ha majoritet i plenum de kommande fyra åren började redan på söndag kväll den 27 augusti mellan Jakt och Fiske, LPSS, Álbmut, Min Geaidnu, Partiet samerna och Samiska Folkomröstningspartiet.

Frågor som styrelsens bemanning, ordförandeskap i nämnder och styrelser, arvoden, vilket parti som skulle inneha vice ordförande posten diskuterades under kvällen men utan resultat. Lars Wilhelm Svonni lämnade tidigt mötet för att delta i en sammankomst anordnat av renskötarpartierna.

Det visade sig senare att han beslutat sig för att stödja Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega-Skogssamerna de kommande fyra åren.  Senar gick också Partiet samerna över till renskötarpartierna. Därmed fick de en majoritet med 17 mandat i plenum medan de partier som blev kvar fick 14 mandat.”

Samepolitisk Blogg
Konkurrens om att vara oppositionsparti

Det självklara oppositionspartiet borde vara Sametingets största parti Jakt och Fiskesamerna. Men, frågan är om Sametingspartiet Jakt och Fiskesamerna kommer att vara ensamt oppositionsparti?

De partier som verkligen behöver en oppositionsroll är Landspartiet Svenska Samer, Álbmut och Min Gaeidnu.

Samepolitisk Blogg
Sametingspartiet Min Gaeidnu

Sametingspartiet Min Gaeidnu har rasat till bara ett mandat. Denna mandatperiod är nu fråga om överlevnad för partiet eller inte.  Min Gaeidnu har sedan valresultatet kom i maj säkerligen försökt överväga olika strategier för att återfå väljarnas förtroende. Troligen är att Sametingspartiet Min Gaeidnu inte kommer att gå i samarbete med de övriga oppositionspartierna. De kommer att gå sin egen väg med en med en aggressiv oppositionsroll med hård kritik av styrelsens och andra oppositionspartiers olika förslag. De kommer vidare att ta ett stort antal egna initiativ samt höras och synas under kommande mandatperiod. I annat fall kommer detta att bli partiets sista mandatperiod i Sametinget.

Samepolitisk Blogg
Landspartiet Svenska Samer

Detta är ett parti på marsch framåt. De har uppnått tre mandat och var nära att få ett fjärde mandat. I röstetal vid senaste Sametingsvalet var Landspartiet Svenska Samer bara 55 röster från att passera Sametingspartiet Skogssamerna.

Landspartiet Svenska Samer vill säkert fortsätta att växa. Förutsättningarna för detta är dessutom extremt goda. Partiet har då att distansera sig från Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna för att konkurrera om de icke-renskötande samerna.  Båda partierna konkurrerar nämligen om samma väljarkår.

Landspartiet Svenska Samer har huvudsakligen betraktats som ett Västerbottenparti och det med all rätta. Huvuddelen av såväl styrelse som deras sametingsledamöter är Västerbottenstationerade. Här kommer nog partiet att under mandatperioden bredda sin medlemsbas i alla geografiska riktningar. Med detta följer automatiskt att partiet kommer att ta sig an nya väljarfrågor. Detta är ett parti som Sametingets största parti Jakt- och fiskesamerna bör se upp med.

Samepolitisk Blogg
Sametingspartiet Álbmut

Partiet är ett undantag bland de olika sametingspartierna genom att vara Sametingets mest stabila parti. I val efter val uppnår de ett mandat som i senaste Sametingsvalet innebar 122 röster eller 2,4 % av väljarkåren. Det finns naturligtvis en förklaring till detta.

Om partiet vill växa i storlek har de nu en möjlighet i opposition. En möjlighet som knappast fanns när de ingick i styrelseblocket som kraftigt reducerat minoritetsparti. Partiet för dessutom en annorlunda samepolitik som kan attrahera många samer. Frågan är bara om partiet vill växa? Tendenser till detta har i vart fall inte synts tidigare.

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Truth is not determined by majority vote. ~Doug Gwyn”

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan