Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Hemlig samepolitisk grupp

Men, den facebookgruppen är inte öppen för alla samer och samepolitiker. Det finns bara ett krav för att bli medlem i Facebookgruppen; Du måste tillhöra ett parti i oppositionen eller vara politisk vilde. Är du politisk neutral som jag eller är du medlem i ett av de styrande partierna i Sametinget får du inte vara med i Facebookgruppen. Facebookgruppen är inte heller öppen för vanliga samer.

Vilka är då medlemmar?

Det är samepolitiker i Sametingspartierna Jakt- och Fiskesamerna, Min Gaeidnu, Álbmut, Landspartiet Svenska Samer och en politisk vilde.

Samepolitisk Blogg
Samiskt Reformforum

Facebookgruppen kallar sig ”Samiskt Reformforum” (Facebook id id=304068823396359). Men, det är inte reformer för det samiska samhället som diskuteras. Det är i stället Sametingets styrelses politik som diskuteras. Enligt uppgift diskuteras just nu en motion från Samelandspartiet om att se över röstlängden till Sametinget.

 

Samepolitisk Blogg
En samlad opposition i Sametinget?

Syftet med den nya Facebookgruppen är att samla hela oppositionen i Sametinget . Facebookgruppen skall vara ett forum för oppositionspolitiker och politisk vilde om hur man bl.a. tacklar styrelsepolitiker och styrelses olika förslag.

Men, kan oppositionen bli samlad?

Samepolitisk Blogg
Vinnare och förlorare i en samlad samisk opposition

Det är inte oppositionspartier i sig själv som tjänar på att ha en samlad opposition. Det parti som alltid tjänar på en samlad opposition är det största partiet och förlorarna är alltid de små partierna. För en regeringssituation gäller samma sak. Det är alltid det största partiet i en regeringskoalition som tjänar på det.  Se exempelvis hur det har gått för Miljöpartiet som litet parti i regeringen. Det är alltså endast Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna som stärker sin ställning med en samlad opposition.

En samlad opposition kan endast i sin helhet vinna på det om man samtidigt samordnar sin politik. Ett bra exempel på detta är Alliansen. En samlad opposition med en samordnad politik har en nackdel. Det gynnar det största partiet och missgynnar det minsta partiet. Oppositionen måste helt enkelt anpassa sin politik till det största partiets politik. Ett bra exempel på detta är Krisdemokraterna som fått ge avkall på det mesta i sin egen politik och förlorat mest.

Strategiskt så kommer sannolikt Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna att försöka samla oppositionen under sin politik. Om partiet lyckas så kommer det således samtidigt att finnas förlorare i oppositionen.

Förlorarna är Sametingspartierna Álbmut, Min Gaednu och Landspartiet Svenska Samer

Facebookgruppen är startad av en medlen i Sametingspartiet Álbmut och syftet är att samla oppositionen. Men, i en samlad opposition förlorar alltid de små partierna. Så, facebookgruppen Samiskt Reformforum gynnar således inte Sametingspartiet Álbmut. Däremot gynnar det Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna.

Samepolitisk Blogg
Partiet Min Gaeidnu förvånar igen?

I Facebookgruppen Samiskt Reformforum ingår samtliga i Sametinget invalda samepolitiker, såväl ordinarie som ersättare, från Sametingspartiet Min Gaeidnu.

Sametingspartiet Min Gaeidnu har kraftigt ändrat sin politik från att ha varit ett radikalt samiskt parti till ett allt mer icke-renskötande parti. Partiet har infogat sig i rådande blockpolitik och ingått i föregående styrelse med Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna. Att samtliga politiker från  Sametingspartiet Min Gaeidnu nu ingår även i Facebookgruppen Samiskt Reformforum visar att partiet inte avser att ändra sin politik trots en enorm valförlust på sin nya icke-renskötandepolitik?

Sametingspartiet Min Gaeidnus har uttalat att de vill vara ett parti som skapar stabilitet i Sametinget genom att sköta förhandlingar mellan blocken i Sametinget. Me, bör inte en förhandlingspart vara neutral och ställa sig utanför alla politiska konstilationer? I stället har Sametingspartiet valt att ingå i icke-renskötarblockets alla delar från Sametingsstyrelse till facebookgrupper. Det skapar ju knappast något förtroende för ett parti som förhandlingspart.

Man kan ju också undra varför Sametingspartiet Min Gaeidnu vill vara förhandlingspart i stället för att föra sin egen samepolitik. Som förhandlingspart kan ju partiet Min Gaeidnu bara lägga fram neutrala förslag som alla kan stå bakom. Partiet fråntar sig själva att ha en egen politisk agenda och föra sin egen samepolitik. Som partiets inställning är i dag är att de måste föra en gemensam samepolitik för de båda blocken, dvs partiet Min Gaeidnu måste föra andra sametingspartiers gemensamma politik.

 

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att reformera det samiska samhället och reformer är bra – Bara reformerna går i rätt riktning!”

Länt till Samiskt Reformforum

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan