Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Stefan Löfven och Beyoncé – sommartal i Eskilstuna den 20 augusti 2017

”Om människovärdet är grunden, så kan jämställdhet aldrig vara en fråga endast för kvinnor. Jämställdhet är en fråga för oss alla.

2015 delade jag scen i Central Park i New York med Beyoncé. Det var mäktigt för en kille från Ö-vik. Beyoncé är en ikon för många unga. Därför är det så viktigt att just hon säger:

Vi måste lära våra pojkar jämlikhet och respekt, så att när de växer upp så blir jämställdhet ett naturligt sätt att leva. Och vi måste lära våra flickor att de kan nå hur långt som helst.

Jag har valt att ställa mig i främsta ledet. Min regering är en feministisk regering.”

Stefan Löfven

Statsminister

Blogg om Samepolitik
Löneskillnaden på Sametinget mellan män och kvinnor ökat år efter år

Sedan Sametingets nye kanslichef Anja Taube tillträdde som chef för Sametingets kansli år 2014 har löneskillnaden mellan män och kvinnor ökat år efter år.

Tidigare kanslichefer hade i löneförhandlingarna med de fackliga organisationerna avsatt en särskild pott för utjämning av lönerna mellan män och kvinnor i administrationen. Utjämningspotten medförde att löneskillnaderna på chefsnivå och arbetstagarnivå nästan utjämnades helt. Utjämningspotten är sedan några år helt borttagen.

Blogg om Samepolitik
Löneskillnaden på Sametinget beror på att ”män generellt har högre löner”?

Inte undra på att löneklyftorna har dramatiskt ökat mellan män och kvinnor de senaste åren. Kanslichef Anja Taube försvarar i Sametingets senaste årsredovisning att orsaken till att lönegapet ökar sedan hon tillträdde som chef beror på att ”män generellt har högre löner”?

Blogg om Samepolitik

 

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är nu de högsta någonsin i Sametingets historia.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är nu de högsta någonsin i Sametingets historia. För samma arbete får nu kvinnorna mer än 2000 kr mindre i månadslön.

Blogg om Samepolitik

 

Sametingets Jämställdhetsrapport doldes!

Det är inte första gången som Sametingets nye kanslichef Anja Taube är i blåsväder när det gäller jämställdhet. När Sametinget genomförde projektet ”Jämställdhetsintegrering i myndigheter”, som pilotmyndighet, valde kanslichefen att inte offentliggöra projektrapporten. Projektrapporten var nämligen mycket kritisk till Sametingets kanslichefs agerande.

Blogg om Samepolitik

 

Är Samisk jämställdhet samepolitik?

Jämställdhet är politik. Det är dessutom ett prioriterat politikerområde. Sametingets politiker ställer höga krav på jämställdhet för sameföreningar och samiska organisationer för att de ska erhålla kulturbidrag. Sameföreningar och samiska organisationer måste årligen redovisa vad de uppnått i jämställdhet och krävs på jämställdhetsprogram. Om inte verksamhet för jämställdhet och jämställdhetsprogram årligen redovisas får de inga bidrag.

Blogg om Samepolitik
Inför feministisk samepolitik!

Frågan år om inte Sametingets politiker borde ställa samma krav på sig själva och sin egen organisation. Uppnådda resultat för jämställdhet borde årligen redovisas. Jämställdhetsprogram tillkomma och årligen revideras. En plan för löneutjämning mellan män och kvinnor inom Sametinget göras. Återinföra Utjämningspott i lönesättning. För att införa en ”feministisk samepolitik” och uppnå jämställdhet inom Sametinget borde Sametingets politiker tillsätta en jämställdhetskommitté. I annat fall kommer skillnaden mellan kvinnor och män öka i Sametinget.

 

Lars-Nila Lasko

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy. ~Ernest Benn”

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan