Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Samekvinnor i majoritet

Sametinget har, liksom många andra parlament, haft problem med jämlikhet. Men, jämlikheten har ökat mandatperiod efter mandatperiod. Åtminstone i Sametingets parlamentariska del. Nu är till och med samekvinnorna i majoritet. Men, bara på lägre samepolitisk nivå, dvs i Sametingets nämnder.

Undantaget är Sametingets Rennäringsnämnd där samekvinnorna är klart underrepresenterade. Men, det är kanske inte så konstigt. Rennäringen är en mansdominerad värld.

Samepolitisk Blogg
Samekvinnor i minoritet

På högre politisk nivå som Sametingets styrelse, Styrelsen för Samiskt Parlamentariskt Råd och ledamöter till Samiskt Parlamentariskt Råd är det en klart mansdominerad värld. Ja, faktum är att den mansdominerade världen till och med ökat på högre samepolitisk nivå.

Samepolitisk Blogg
Feministisk samepolitik

Den Socialdemokratiska regeringen har ju påbörjat en feministisk utrikespolitik. Undrar om inte Sametinget bör påbörja en feministisk inrikespolitik? Det vill säga att göra sig jämställd internt på alla politiska nivåer.

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Samepolitisk Blogg

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan