Jur.kand. Lars-Nila Lasko

Valbudget inför riksdagsvalet 2018

Det är sällan en regering delat ut så mycket pengar inför ett valår. Nästa år höjs barnbidraget för 1,3 miljoner, inom sjukvården görs den största satsningen någonsin i svensk historia, polisen får mer pengar liksom försvaret och även stora satsningar på Sveriges nationella minoriteter.

Men, det finns motsägningar i budgeten för 2018. Den rödgröna regeringen och vänsterpartiet har under år sagt att nu är det slut på skattesänkningar. Men, regeringens valbudget är rena skattesänkarbudgeten; 2018 sänks skatterna med 7 miljarder kronor, 2019 med 11 miljarder och 2020 med 11 miljarder till i skattesänkningar.

Finns det fler motsägningar i valbudgeten?

Samepolitisk Blogg

Kraftigt minskat anslag till Sameskolstyrelsen

Ja, det finns fler motsägningar i valbudgeten. Medan regeringen ökar på de flesta områden för samer minskas budgeten för Sameskolstyrelsen. Nästa år 2018 får Sameskolstyrelsen tre miljoner mindre och året därpå 2019 minskas budgeten med ytterligare fyra miljoner.

Just nu förfogar Sameskolstyrelsen över 43 miljoner. Nästa år sjunker budgeten till 40 miljoner för att hamna år 2019 på 36 miljoner.

Samepolitisk Blogg

Mindre pengar till samebarn?

Men, egentligen är det ingen motsägelse i valbudgeten och inget minskat anslag till Sameskolstyrelsen. Allra minst är det inte ett minskat bidrag till samebarns skolundervisning.

Vad är det då?

Sameskolstyrelsen fick ett extra anslag för att utveckla organiseringen av Sameskolstyrelsens kansli och för att se över möjligheter till fjärrundervisning. Det var med andra ord ett sorts extra projektbidrag på 7 miljoner som inte har med själva undervisningen att göra. Om man tar bort ”projektbidraget” så återgår Sameskolstyrelsen i normallläge. Det blir varken mindre eller mer pengar till Sameskolstyrelsen.

Samepolitisk Blogg

Varför blir det inga mer pengar till Samebarn?

Varför får Sameskolstyrelsen inte mer pengar till sameskolundervisning? Det är en bra fråga. Regeringen satsar i sin budget på barn och ungdomar, men inte på Sameskolstyrelsen.

Varför regeringen inte satsar mer på samebarns undervisning vet vare sig jag, du, Sameskolstyrelsen eller Sametinget. Åtminstone vet vi inte ännu. Men, vi kan gissa?

Samepolitisk Blogg

Hårdaste kritiken någonsin mot Sameskolstyrelsen!

Sameskolstyrelsen har under senaste åren utsatts för hård kritik av samerna själva. Det har varit kritik mot varandra i Sameskolstyrelsens högsta ledning, kritik mot tillsättning av Sameskolchef, kritik från fackliga organisationer och kritik mot styrelsen för Sameskolstyrelsen från alla möjliga håll. Sameskolstyrelsen blev helt enkelt en lång följetong eller såpopera om man så vill.

Men, den allra hårdaste kritiken utdelades helt nyligen i Juni månad 2017. Då kom Riksrevisionens revisionsrapport av Sameskolstyrelsen. Riksrevisionen fastslog ”Sameskolstyrelsens verksamhet är inte ändamålsenlig”, Sameskolstyrelsen har svårt att leva upp till grundkrav”, Sameskolstyrelsen når inte alla sina mål”, ”bristerna är så omfattande att samiska elever i sameskolan riskerar att inte få tillräckligt bra förutsättningar för att nå utbildningens mål”, ”samiska elever utanför sameskolan inte får tillgång till utbildning med samiska undervisningsinslag” och så vidare. I slutet av detta blogginlägg hittar du en länk till Riksrevisionens rapport (Känliga personer liksom föräldrar till samebarn varnas för att klicka på länken).

Samepolitisk Blogg

Riksrevisionens rapport grunden för inga höjda bidrag till Sameskolstyrelsen

Mycket sannolikt har Riksrevisionens mycket kritiska revisionsrapport haft en avgörande betydelse för att Sameskolstyrelsen inte fått höjt anslag.

Samepolitisk Blogg

Varför inget höjt bidrag till Sameskolstyrelsen!

I Riksrevisionens mycket kritiska revisionsrapport står några mycket intressanta saker som kan ge svar på frågan varför Sameskolstyrelsen inte får höjt bidrag.

Riksrevisionen kritiserar Sameskolstyrelsens ledningsorganisation som myndighetsnämnd. Sameskolstyrelsen leds av en nämnd som utses av Sametinget. Riksrevisionen kritiserar också sättet på hur nämnden utses, att inga utbildningsexperter finns med i nämnden och föreslår slutligen att hela Sameskolan och Sameskolstyrelsen läggs direkt under Sametinget.

Riksrevisionen lägger också till att regeringen under lång tid känt till problemen inom Sameskolstyrelsen utan att göra något.

Om man nu lägger till allt ovan och konstaterar att Sameskolstyrelsen inte får höjt bidrag av regeringen så kan man sannolikt bara dra en slutsats.

 

Samepolitisk Blogg

Johanna Njaita- Din tid kan bli kort!

Regeringskansliet är en väldigt konservativ byråkrati. Den som sett den engelska serien ”Javisst, Herr statsminister” förstår säkert vad jag menar.

Det svenska regeringskansliet brukar handla efter ett traditionellt mönster. Om det finns en officiell utredningskritik mot en myndighet och ett förslag till hur man kommer till rätta med kritiken, samt regeringskansliet till regeringen föreslår oförändrad budget kan man med 100 % säkerhet säga att det kommer en omorganisering av myndigheten.

Jag är alltså övertygad om att det blir en omorganisering av Sameskolstyrelsens ledning, hur ledningen utses och även att Sameskolstyrelsen hamnar direkt under Sametinget.

Vid Sametingets konstituerande plenum i  Östersund valdes Johanna Njaita, (Samelandspartiet), till ny ordförande i nämnden för sameskolstyrelsen. Nu får Johanna inte ta det bokstavligt vad som står i rubriken. Alla förändringar i svenskt förvaltningssystem följer också ett traditionellt mönster – de tar tid!

Samepolitisk Blogg

Se upp Sametinget!

Det som Riksrevisionen föreslår som omorganisering av Nämnden för Sameskolstyrelsen följer svenskt traditionellt förvaltningssystem. Nu är Sametinget ett parlament och ett svenskt traditionellt förvaltningssystem passar inte in för ett folkvalt organ. Mitt förslag är i stället att organisera samiska utbildningsfrågor som andra folkvalda organ i världen gjort!

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändringar är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Riksrevisionens kritiska revisionsrapport över Sameskolstyrelsen kan du läsa här!

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan