Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Ny styrelse i Sametinget

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti, Skogssamerna Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet har nyligen övertagit styrelsemakten i Sametingen.  Den nya styrelsen har nyligen presenterat vilken samepolitik de ska föra och vilka samepolitiska mål som ska uppnås under de närmaste fyra åren (Styrelseförklaring).

Styrelseförklaringen är den mest omfattande i Sametingets historia och innefattar 54 mål indelat i 14 ämnesområden.

Samepolitisk Blogg
Ny språkpolitik

Sametingets nya styrelse har i Styrelseförklaringen presenterat en helt ny samisk språkpolitik. Nu är det inte längre tal om satsa på några samiska språk som tidigare sametingsstyrelser gjort. I stället ska det också satsas på alla samiska språk och alla samiska språkvariteter.

Inte nog med det.  Alla samiska språk jämnställs.  Inte undra på att Sametingets nya språkpolitik förvånat alla.

Samepolitisk Blogg
Omedelbara insatser för pitesamiska

Sametingets nya styrelse startade sin verksamhet inom två veckor sedan den tillsatts med att den 13:e september 2017, beslutat att öka budgeten med 300 000 kronor för korttidsstudiebidrag i samiska och inkludera Pitesamiska

I ett pressmeddelande sade Ordförande för språknämnden Lars Miguel Utsi ” Nu ser vi fram emot att få in fler ansökningar för korttidsstudier. Vi vill stärka och öka användningen av alla våra samiska språk och detta är ett steg på vägen för att uppnå det.”

Samepolitisk Blogg
Raketfart för pitesamiska

Sametingets språknämnd har i går, tisdag den 19 september 2017, föreslagit till Sametinget styrelse att pitesamisk ortografi godkänns och rekommendera att styrelsen överlämnar pitesamisk ortografi till Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR) för slutligt beslut.

Samepolitisk Blogg
Tidsplan för Pitesamiskt skriftspråk  redan spräckt

Sametingets nya styrelse förvånade alla med att presentera en helt ny språkpolitik som inkluderade satsning på alla samiska språk.

Förvåningarna fortsättter med Sametingets nya Språknämnd. Det var förväntat att pitesamisk ortografi skulle kunna godkännas inom ett år. Men, språkrådet sätter raketfart på pitesamiskan. Nu är det inte längre fråga om upp till ett års väntetid för pitesamerna. Det är i stället tal om månader. Sametingets styrelse i Norge har redan i början av september 2017 beslutat att lyfta frågan om pitesamiskans ortografi till Samiska parlamentariskt råd.  Den nya styrelsen för Sametinget skulle formellt kunna försena eller avslå språknämndens beslut. Men, detta är redan samepolitiskt omöjligt. Pitesamisk skriftspråk kommer således sannolikt att godkännas redan i år.

Samepolitisk Blogg
Samepolitiska effekter

Förra Språknämnden för Sametinget leddes av Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna och utsattes för en tämligen omfattande kritik. Framför allt bestod kritiken att mycket litet hände, inga större språkinsatser och att vare sig styrelse eller språknämnd tog inte tag i de stora språkproblemen i Sameområdet.

För Pitesamerna har det länge rått en besvikelse på Sametingets handläggning av det Pitesamiska språket. De gamla ledningarna för Sametinget markerade under åren klart i ett stort antal dokument att inga satsningar skulle göras på Pitesamiska språket. Inte heller skulle det Pitesamiska språket ha egen status som språk. Den nya styrelsen för Sametinget och nya samiska språknämnden har gått långt över de förväntningar som Pitesamer kunnat tänkas ha. Den nya styrelsen för Sametinget och nya samiska språknämnden kan i vart fall inte förvänta sig kritik från Umesamisk- eller Pitesamisk sida. Åtminstone inte för en tid framöver.

Den nya styrelsen för Sametinget och nya samiska språknämnden har redan inom en månad efter att de tillsatts säkrat det språkpolitiska området. Ett rekord i samepolitisk strategi som kunnat utföras med att marknadsföra en helt ny språkpolitik och göra synnerligen snabba språkpolitiska beslut.  Det kommer nu att vara svårt för oppositionen i Sametinget, för språkexperter och för den samiska allmänheten att rikta språkpolitisk kritik mot nya ledningen för Sametinget. Åtminstone inte för en tid framöver.

Det ska sägas att nya samiska språknämnden fått hjälp av såväl norska sametinget som regeringen, samt av sin egen styrelses språkstrategi, i sina beslut.

Men, snart kommer den nya samiska språknämnden att upptäcka att en ny språkstrid dyker upp. Men, det har säkert språknämnden börjat planera en strategi för att lösa?

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan