Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Ny styrelse i Sametinget

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti, Skogssamerna Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet har nyligen övertagit styrelsemakten i Sametingen.  Den nya styrelsen har nyligen presenterat vilken samepolitik de ska föra och vilka samepolitiska mål som ska uppnås under de närmaste fyra åren (Styrelseförklaring).

Styrelseförklaringen är den mest omfattande i Sametingets historia och innefattar 54 mål indelat i 14 ämnesområden.

Samepolitisk Blogg
Ny rennäringspolitik 2017

Styrelseförklaringen innehåller flera delmål med utökade ekonomiska insatser för rennäringen. Flera av dessa delmål har redan uppfyllts på mindre än en månad. Den som bidraget till det är Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna. Ironiskt nog ses bland rensötare just Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna som rennäringens huvudmotståndare.

Samepolitisk Blogg
Höjt anslag med 11 miljoner till rennäringens företrädare i Sametinget 2018

Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna har under 4 år begärt ett höjt anslag till Sametinget och höjt anslag kom nu. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättade under invigningen av den nya mandatperioden i Östersund att Regeringen skjuter till 11 miljoner i stöd till Sametinget i kommande budget.

 

Samepolitisk Blogg
Mer anslag med 10 miljoner till rennäringen 2018

Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna har i Sametingets budgetunderlag 2018 – 2020 begärt en kraftig höjning av bidraget för rennäringen. I budgetunderlaget hade Jakt- och fiskesamerna dessutom en omfattande argumentation varför bidraget behövdes höjas. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har nyligen till nye styrelseordförande för Sametinget utlovat en höjning av bidraget till rennäringen med 10 miljoner.Med detta tillägg blir främjandeanslaget för rennäring 114 miljoner kronor per år.

Samepolitisk Blogg
Ytterligare anslag med 2 miljoner till rennäringen 2018

Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna har lyckats övertala regeringen att för första gången höja bidraget till samisk kultur med 2 miljoner för första gången på många år. Men, detta innebär inte mer medel till samisk kultur, samisk musik eller till samiska organisationer. Sametingets majoritet har dock beslutat att rennäringen skall prioriteras i samisk kultur. Det innebär ett avsevärt ökat anslag till organisationer som har en sameby som medlem som exempelvis Riksorganisationen Samerna eller Rennäringsförbundet. Dessa får redan i dag över en halv miljon kronor vardera. Övriga samiska organisationer, föreningar och kulturarbetare får dock inte räkna med ökade bidrag. I exempelvis partiordförande för rennäringspartiet Guovssonásti Lars Miguel Utsis hemkommun är den lokala sameföreningens bidrag nu nere i 4000 kr per år. Den lokala sameföreningens verksamhetsområde är lika stort som Blekinge, Skåne och Halland tillsammans.

Samepolitisk Blogg
Ytterligare anslag med 1,1 miljoner till rennäringen 2018

Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna har hos regeringen argumenterat för höjt anslag till rennäringen i och med klimatförändringar. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har nu meddelat att regeringen avsätter 1,1 miljoner till OECD för projekt om rennäringen i förhållande till klimatförändringar. Projektet ingår i regeringens satsning på FN:s Agenda 2030 om globala miljömål antagna i Paris december 2015.

 

Samepolitisk Blogg
Regeringens prioritering till det samiska folket

Den socialdemokratiska regeringen prioriterar inte jojk, samiska språket, samesslöjd, samiskt klädesskick eller samisk kultur. I stället prioriterar regeringen rennäringen. Regeringens anslag med till rennäringen är regeringens högsta bidrag till det samiska folket.

Samepolitisk Blogg
Regeringen uppfyller Sametingets vilja

Men, nu är inte detta regeringens vilja. Regeringen har bara uppfyllt Sametingets vilja. Lite ironiskt är det bara att rennäringens huvudmotståndare har starkt bidragit till höjda bidrag till rennäringen och sätta rennäringen som högsta prioriterade samiska mål.

Samepolitisk Blogg

 

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan