Jur.kand. Lars-Nila Lasko
FN-systemet och samerna

Samerna i Sverige har inte lyckats så bra att förändra samernas situation genom FN systemet. Sverige har inte ratificerat FN organet ILO konvention 169 om urfolk. FNs Urfolksdeklaration är en deklaration, dvs ett rådgivande dokument, som inte har implementerats i svensk politik och lagstiftning. Sverige för inte ens en urfolkspolitik. Trots detta deltar Sametinget och samiska organisationer på samtliga FN möten om urfolk år efter år.

Samepolitisk Blogg
EU-systemet och samerna

Inom Europas rättssystem har samerna lyckats mycket bra. Sverige har antagit en rad Europakonventioner för minoriteter som gett det samiska språket status, tillkomst av Samiska förvaltningsområden, samiska som hemspråksundervisning i skolan och insatser för det samiska språket, samt ny lagstiftning för nationella minoriteter. Sverige har infört ett särskilt politikerområde ”Nationella minoriteter”, där insatser för samerna och andra nationella minoriteter ingår. Trots detta delar inte Sametinget och andra samiska organisationer inte i EU eller Europarådets möten.

Samepolitisk Blogg
Icke-samisk samisk representation i EU

Det lät ju lite konstigt med formuleringen Icke-samisk samisk representation i EU”?

Så, så låt mig förklara.

Europas alla minoriteter är organiserade i Federal Union of European Nationalities (FUEN). FUEN har fasta representationer och överläggningar med en rad olika EU-organ. FUEN arbetar för att förändra alla Europas minoriteters situation till det bättre i EU-systemet. Men, det finns ingen samisk organisation som deltar eller är medlemmar i FUEN.

Detta med ett ”litetundantag!

Vid FUENs kongress deltar en ”samisk delegation”. Ja, de kallade sig en samisk delegation från Sameland vid FUENs senaste kongress, som hölls i Cluj-Napoca 17-21 maj 2017, Rumänien. Nu hör det till saken att den nordligaste personen i den samiska delegationen kom från Västmanland i södra Sverige.

I samiska delegationen fanns de förlorade markägarnas expert i Nordmalingmålet. (Nordmalingmålet handlade om att markägare hade stämt samer för att de hade renar på deras marker och ansåg att de inte hade rätt till det. Markägarna förlorade målet). Det behöver väl inte framhållas att experten inte är same. Men, på Europas minoriteters FUENs kongress deltog han som samernas representant. I den samiska delegationen deltog även organisationens kassör, som inte heller är same. Kassören hade med sig till FUENs kongress sin bästa väninna, som är organisationens revisor, och som inte heller är same. (Revisor är den som ska kontrollera organisationens förvaltning, medlemsantal och ekonomi när verksamhetsbidraget skall redovisas). Det behöver väl inte heller nämnas att organisationens ordförande inte heller är same.

Nu kommer det märkliga! Sametinget finansierar organisationen liksom organisationens ”samiska delegation” i FUEN och Europas minoriteters kongress?

I en artikel relativt nyligen i NSD avser organisationen dessutom att ytterligare stärka sitt engagemang i internationella fora för sin sak.

Organisationen har inte enbart markägarnas expert mot samerna med sig i en samisk delegation i EU-frågor. Han är nu även utsedd till styrelseledamot och till ordförande för ett samiskt råd i organisationen!

Organisationen verkar vidare ha anknytning till organisationen ”Nätverk Norden” om man ser till vilka som är engagerade och de frågor som förs. Nätverket Norden har sina rötter bland Norrlands jord- och skogsbrukare enligt sin hemsida.

Ovan organisationen kommer, enligt uppgift, att även i år 2017 ansöka om medel hos Sametinget för att delta med en ”samisk” delegation vid FUENs kongress nästa år 20-24 juni 2018 i Leeuwarden, Nederländerna.

Så, om EU-frågor inte har varit viktiga för Sametinget och samiska organisationer. Så finns det organisationer som anser EU och EU-politik viktig för att driva frågor på vägnar av samerna. Men, det är inte frågor som Sametingets styrelse skulle gilla att det drivs i EU-systemet.

Samepolitisk Blogg
Ny Sametingsstyrelse och samisk EU-politik

Det har nyligen varit val till Sametinget. En ny styrelse är utsedd. Den nya styrelsen har meddelat att de kommer att föra en ny samepolitik.

Man får väl utgå att i den nya samepolitiken inte kommer att ingå att finansiera icke-samiska organisationer eller icke-samiska delegationer att föra samernas talan på Europeisk nivå? Åtminstone inte om de är motståndare till samebyarnas älgjakt och vill stoppa rennäringens tillträde till privat mark?

Den nya styrelsen har i styrelsedeklarationen meddelat att de kommer att föra samma samepolitik på internationell nivå; ”Arbeta för att stärka närvaron i arbetet med urfolksfrågor inom FN-systemet”.

Men, den nya styrelsen har i styrelsedeklarationen också meddelat att de avser att bedriva EU-politik, åtminstone för rennäringen och samiska näringar. Om samisk EU-politik deklarerar således den nya styrelsen om EU-mål; ”Arbeta för att inrätta egna samiska EU-program för rennäringen och samiska näringar”.

Samepolitisk Blogg
EU och samerna

Europeiska unionen sätter upp regler för Stockholm och Stockholm sätter upp regler för samerna. För Sametingets del borde det vara bättre att påbörja en samisk EU-politik och föra direkta samtal med EU. Det är inte någon tillfällighet att det Grönlänska parlamentet och Färöarnas parlament har egna representationer i Bryssel. För att ytterligare och snabbare förbättra samernas situation kan det vara en god samepolitisk strategi att Samiskt Parlamentariskt Råd sätter upp en egen representation vid EU. Plötsligt så kan det då finnas samiska element i de direktiv som går ut till Stockholm, Oslo och Helsingfors. Men, regeringarna i Sverige, Norge och Finland kommer nog inte att gilla idén. De vill nog fortsatt ha den direkta kontrollen över samerna.

Här kan du läsa mer om Federal Union of European Nationalities (FUEN).

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

På följande länk kan man läsa mer om organisationen ”Nätverk Norden” som omnämns i blogginlägget.

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan