Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Sametingets utrikespolitik saknas

Sametinget i Sverige har varit dålig på att föra en samisk utrikespolitik och gör nästan aldrig uttalanden till stöd för andra urfolk i utsatta situationer. Inte heller gör Sametinget uttalanden till internationell press om Sveriges bristande insatser för samer, samisk kultur och samiska språket.

Samepolitisk Blogg
Saami Statements abroad

Sametingets ledamöter åker gärna till internationella möten. Men, håller aldrig pressmöten eller uttalanden utomlands om Sveriges övergrepp mot samisk kultur, att samiska språket försvinner, att Sverige inte ratificerat ILO 169, att samer inte får överta sina förfäders boplatser, att samer förlorat sina rättigheter till land och vatten och så vidare.

Samepolitisk Blogg
Saami Statements in Saamiland

Men, samisk utrikespolitik kan vara enklare än så. I dag har Sametinget en mycket bristfällig information på engelska på sin hemsida. Här finns bara gamla program och ingen aktuell samepolitik, uttalanden från styrelse eller plenum eller annan aktuell information på engelska om samernas situation. Sametinget skickar inte heller ut pressmeddelanden på engelska till internationell media. Inte heller når Sametinget de nästan 200 utländska journalister som är stationerade i Sverige från Television National de Chile till Azerbajdzjansk press. Enbart USA har 12 journalister i Sverige för olika amerikanska media. För att inte tala om alla de internationella nyhetsbyråer som finns stationerade i Stockholm från Associeded Press (AP) till ITAR-Tass.

Samepolitisk Blogg
UD skulle nog inte gilla det här?

Å andra sidan om Sametinget och andra samiska organisationer börjar skicka pressmeddelanden om samernas situation till internationell media kanske UD:s pressavdelning börjar haverera. UD har ju nämligen ingen expertis i samiska frågor att bemöta all samisk information!

Samepolitisk Blogg
Ny strategi som kan förändra samernas situation

Det är egentligen besynnerligt med tanke på att Sverige är otroligt känslig för kritik utomlands eller i internationell media. Svenska UD har en omfattande mediebevakning och skrivs det något negativt utomlands reagerar UDs pressfolk omedelbart med dementier eller förklaringar.

Svenska UD har även ibland köpt in annonsplats för att försvara svenska intressen.

En kritik mot Sveriges behandling av samerna får inte enbart reaktioner och support utomlands utan påverkar även regeringskansliet.

Faktum är att UD har ett eget Internationellt presscenter och en egen Pressavdelning för mediabevakning och för att serva internationell press. Läs mer på UD:s eller en svensk ambassads hemsida.

Samepolitisk Blogg
Guovssonásti tog initiativ

Sametingspartiet Guovssonásti, under Per Mikael Utsis ledning, gjorde en ansatts till samisk utrikespolitik. Styrelsen utsåg en styrelseledamot med ansvar för internationella frågor; Börje Allas. Det ledde till ett relativt stort utbyte med andra minoritetsparlament och utländska regeringar. Men, det skapade ingen reell samisk utrikespolitik även om det var en början.

Samepolitisk Blogg
Kommer Sametingspartiet Guovssonásti att ta initiativ igen?

Nu när Sametingspartiet Guovssonásti åter är i styrelseledning får vi se om den nya styrelse kommer att vidareutveckla ansvarsområden för styrelseledamöter som andra regeringar och införa en samisk utrikespolitik?

Men, nu är det så här att det sametingsparti som har kontroll av informationsflödet har större chans att påverka omvärlden med sin politik. Sametingspartiet Guovssonásti kan således stärka sina möjligheterna att förverkliga sin politik med att införa samisk utrikespolitik som ny samepolitisk strategi.

Å andra sidan kan vilket sametingsparti eller samisk organisation som helst använda sig av samisk utrikespolitik som ny samepolitisk strategi för att uppnå sina politiska mål. Men, det är svårare att konkurrera med ett parlament som sitter på resurser!

Samepolitisk Blogg
Gemensam samisk utrikespolitik

Eftersom samerna är ett folk i fyra länder och politiskt, i många sammanhang, uppträder som ett folk borde egentligen samisk utrikespolitik ligga på sametingens gemensamma organ; Samiskt Parlamentariskt Råd. Men, Sametingen har valt en annan väg. Sametingen har valt att delta i respektive UDs delegationer vid internationella möten om urfolks situation. Sametingen överlåter till respektive UD att föra samernas utrikespolitik. En lösning som regeringarna i Sverige, Norge och Finland gillar.

Samepolitisk Blogg
Lära utrikespolitik av andra minoritetsparlament?

Sametinget borde lära sig utrikespolitik från andra minoritetsparlament som en samepolitisk strategi att förbättra samernas situation i Sverige. Det minoritetsparlament som lyckats bäst är Färöarnas parlament utsett sin egen utrikesminister, Poul Michelsen, och skapat sin egen utrikespolitik för att stärka Färöarnas egen befolkning. Lägg märke till här att Färöarnas parlament, juridiskt sett, har en svagare situation än Sametinget i Sverige. (Färörarnas parlament är egentligen inte ett parlament utan en folkvald styrelse enligt danska Hembestämmandelagen från 1 mars1948. Men genom en serie avtal från 14 maj 2005 till 26 maj 2011 har Färörarnas parlament höjt sin egen status. Färöarnas parlament gått runt dansk lagstiftning med andra politiska strategieren strategi har varit egna förhandlingar och avtal. Något som Sametinget i Norge tagit fasta på.

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan