Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Finland 100 år

Finland blev en självständig stat den 6 december 1917 och firar 100 års jubileum i år 2017.

Samepolitisk Blogg
I Sameland firas i dag Finlands 100 år jubileum med samisk musik av världsstjärnor

Norrbottens kammarorkester firar i dag 16:e september Finlands 100 års jubileum i Piteå. En konsert hålls i Studio Acusticum, Piteå, kl: 18.00 med tre finska världsstjärnor och med en specialkomponerad samisk musik. Allt för att hylla Finlands jubileum med 100 års självständighet från Ryssland och Sverige (med svenska skattepengar).

Världsstjärnorna är Kompositören Outi Tarkiainen, mezzosopranen Virpi Räisänen och dirigenten Okko Kamu. Okko Kamu är känd som dirigent vid Bolshoi teatern i Moskva, Metropolitan i USA och Covent Garden i London.

Dagens konsert i Piteå har titeln ”Eanan, giđa nieida – Jorden, vårens dotter”  med sju samiska sånger med texter av samiska författare. Konseren med samiskt innehåll passar således bra in på firandet av Finlands 100 års jubileum. Imponerande är också att kompositören Outi Tarkiainen och mezzosopranen Virpi Räisänen gått på nybörjarkurs i nordsamiska för att få rätt uttal i sångerna!

Samepolitisk Blogg
Förra styrelsen i Sametinget har inte skickat gratulationer

Finlands självständighetsfirande inleddes redan den 1:a januari 2017 och kulminerar i ett jättefyrverkeri senare den 6:e december i år. Men, Sametinget i Sverige har inte skickat några gratulationer. Sametinget har inte heller gjort några utrikespolitiska uttalanden i år eller tidigare år. Faktum är att Sametinget har överlämnat all samisk utrikespolitik till svenska UD.

Sametinget i Sverige har varit dålig på att föra en egen samisk utrikespolitik och gör nästan aldrig uttalanden till stöd för andra urfolk i utsatta situationer. Inte heller gör Sametinget uttalanden till internationell press om Sveriges bristande insatser för samer, samisk kultur och samiska språket. Sametingets ledamöter åker gärna till internationella möten. Men, håller aldrig pressmöten eller uttalanden utomlands om Sveriges övergrepp mot samisk kultur, att samiska språket försvinner, att Sverige inte ratificerat ILO 169, att samer inte får överta sina förfäders boplatser, att samer förlorat sina rättigheter till land och vatten och så vidare.

Det är egentligen besynnerligt med tanke på att Sverige är otroligt känslig för kritik utomlands eller i internationell media.

Förra styrelsen med Sametingspartiet Jakt och Fiskesamerna i spetsen har inte varit särskilt intresserad av Samisk utrikespolitik! Men, det har inte heller tidigare styrelse varit.

Samepolitisk Blogg
Kommer nya styrelsen i Sametinget att skickat gratulationer?

Kommer Sametingets nyvalda styrelse att införa samisk utrikespolitik som ett nytt påtryckningsmedel på svenska regeringen?

Frågan är då om Sametingets nye talman eller nye styrelseordförande kommer att skicka gratulationer till Finlands president med påminnelse om finsk kolonisationshistoria och Finlands övergrepp mot samerna? Kan det inte vara samtidigt på plats att uppmana Finlands president om att Finland bör ratificera ILO 169 eller tillsätta en Samisk Sanningskommission?

Det kanske inte blir en Samisk Sanningskommission eller en ratifikation av ILO 169 i Finland. Men, uttalandet kommer att få internationell uppmärksamhet liksom att bli rubriker i Helsinki Sanomat och Hufvudstadsbladet! Något som i sin tur påverkar finsk politik (och kanske även svensk politik om Sverige samtidigt kritiseras utomlands).

Samepolitisk Blogg
Är Finland 100 år?

Men, vad betyder Finland och vart kommer namnet Finland ifrån? Är verkligen Finland 100 år?

Samepolitisk Blogg
Romersk historiker skriver år 98 om ”Fenni” som bor i kåtor

Cornelius Tacitus var romarrikets främsta historiker och den förste som omnämner ”Fenni” om ett folk i norr i sitt verk om Germania år 98. Tacitus använder ordet för att beskriva ett jägarfolk som bor i kåtor.

Samepolitisk Blogg
Samer kallas för för ”Finnar” i Isländska sagor och i fornnordiskan

I fornnordiskan och isländska sagor kallades samerna för ”Finni” eller ”Finnar”. Ordet ”finnar” är det gamla skandinaviskt germanska eller fornnordiska ordet för samer.

Samepolitisk Blogg
Namnet ”Finnmark” och ”Finnebiff” lever kvar i Norge

I Norge heter det fortfarande ”Finnmark” (Nordligaste länet i Norge), Finnebiff (Renskav) etc och samerna kallades tidigare för finnar i Norge. Det nordligaste länet i Norge ”Finnmark” betyder således Samemark.

Samepolitisk Blogg
Vad betyder ”Finne”?

Utifrån ett tidigt germanska ”Fenno” och”Fenni” (fenþn-, finn-) kan härledas betydelsen  ”finna, vandra, ströva”. Folkgruppen Fenno skulle i så fall ha betydelsen ”Vägvisare”, Finnare” eller ”Vandrarfolk”. Enligt Hultman och andra språkforskare är ordet ”finne” av samma rot  som verbet ”finna” och betyder ursprungligen ”finnare” eller ”jägare”. Med andra ord kan Fenno  vara synonymt med jägarfolk.

Jämför även det germanska förnamnet Finn som beteckning för jägare. Förnamnet Finn kunde även åsyfta att det var en same.

Samepolitisk Blogg
Finland betyder Sameland

Finland är utan tvekan en fornskandinavisk beteckning på Suomi. Eftersom fornskandinavierna kallade samerna för finnar är det logiskt att anta att Finland haft den ursprungliga betydelsen ”Landet där finnar bor”, dvs landet där samer bor.

Vi vet att i dag att hela Finland beboddes av samer tidigare och att det fanns numera utdöda samiska språk i det egentliga Finland. Spår av samerna finns över hela Finland och i nuvarande Karelen i Ryssland.  Det är spår i gamla dokument över beskattning av samer till arkeologiska fynd.

 

Samepolitisk Blogg
Sametingets talman och Finlands jubileum?

Visst är det passande med att fira Finlands 100 års jubileum med samisk musik och texter skrivna av samer! Frågan är bara om Sametingets talman eller styrelseordförande kommer att skicka gratulationer till Finland med påminnelse om finsk kolonisationshistoria, samt att de egentliga ”Finnarna” har bott i ”Finland” långt mer än 1000 år?

Eller för att ändra på frågan. Kommer sametingets nya styrelse att tillskapa en samisk utrikespolitik som nytt verktyg och strategi för att förändra samernas situation i Sverige?

Om samisk historia läs mer på Samiska Historiebloggen!

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan