Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Ny Samepolitisk följetong

Sedan Sametingets öppnande för en månad sedan har Samiska Folkomröstningspartiet skapat en samepolitisk följetong som inte verkar ha något slut. Det hela började med ett beslut om uteslutning, som visade sig kanske vara en uppmaning, där partiordförande och vice partiordförande är oense vad som beslutats, samt nu senast verkar partiet ha hemligstämplat beslutet.

Samepolitisk Blogg
Samiska Folkomröstningspartiet

Samiska Folkomröstningspartiet är ett nytt parti i Sametinget och som erhöll 90 röster, samt en ledamot i Sametinget. Partiet ingår i Sametingets styrelseblock och har en ledamot i Sametingets styrelse. Ordinarie ledamot i Sametinget är partiets ordförande Lars Wilhelm Svonni och förste ersättare är Ronny Svarto.

Ronny Svarto har dock blivit politisk vilde i Sametinget för andra gången.

Samepolitisk Blogg
Hoppade av före Sametingets öppnande

Förra gången blev han politisk vilde efter att ha blivit invald för Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna. Dock hoppade Svarto av partiet före Sametingets formella öppnande. Ronny Svarto satt kvar som politisk vilde hela mandatperioden.

Samepolitisk Blogg
Utesluten före Sametingets öppnande

Denna gång kandiderade Ronny Svarto för det nya Sametingspartiet Samiska Folkomröstningspartiet. Dagarna före Sametingets öppnande 2017 beslutade partistyrelsen för  Samiska Folkomröstningspartiet att utesluta honom.

Samepolitisk Blogg
Många personliga röster

Ronny Svarto erhöll 21,97 % av alla partiets röster.  Av partiets personröster erhöll endast partiledaren Lars Wilhem Svonni  flerperson röster med 31,82%. Övriga kandidater i Samiska Folkomröstningspartiet erhöll endast mellan  0,76 % och 1,52 % av partiets röster.

 

Samepolitisk Blogg
Extra vallista i Sametingsvalet som grunder för uteslutning?

Partiet har inte gett någon officiell förklaring till varför Ronny Svarto blev utesluten. Mäkligt nog har inte heller Samiska Folkomröstningspartiet gjort några uttalanden om uteslutningen i form av pressmeddelande eller kommuniké.

Vice Ordförande Kristina Larsgren har dock kommenterat beslutet om uteslutning på partiets hemsida; ”Varför Ronny Svartto blev utesluten från partiet är för att han inte följde kongress beslutet. Där det står att partiskulle ha en vallista. Ronny gjorde en egen vallista på eget insiativ. Satte sitt eget namn på den listan högst upp.”

och

Vi avsatte Ronny för att han bröt mot kongress beslutet. Det har ingenting att göra med någonting annat.”

samt

Vi tog beslut i våran kongress om att en val lista. Ronny slappade en val lista till och satte sitt namn högst upp. Han hävdade att han gjorde det för att han kom så långt ner på listan annars. Han skickade in två vallistor till Sametinget.

I övrigt hänvisar Vice partiordförande till partiets ordförande.

Samepolitisk Blogg
Svarto menar att partiet beslutat om två vallistor

Själv uppger han att han inte fått yttra sig till partistyrelsen före beslut om uteslutning, inte fått se beslutet och informerats om uteslutningen förrän 9 dagar efter beslutet. Beslutet meddelades till honom märkligt nog bara genom ett sms. Ronny Svarto han således representera partiet vid Sametingets öppnande och första plenum innan han informerats att han uteslutits.

På Samiska Folkomröstningspartiets facebooksida kommenterar han uteslutningsbeslutet;

Det är riktigt att kongressen 2016 tog ett beslut att vi skulle ha 1 lista. Under valarbetet insåg jag att norrbottningarna hade väldigt lågt förtroende för vårt tänkta parti, då endast 16 ställde upp med sin namnunderskrift. Därför ansåg jag att det var bättre med 2 listor så att väljarna hade tydligare alternativ. Under partiledardebatten i TV talade LWS starkt och nästan uteslutande om att stärka rennäringens intressen. Troligen en medveten strategi för att skrämma bort mina väljare – vilket han också i det närmaste lyckades med. Innan jag skickade in listorna var jag i kontakt med LWS. LWS skulle ringa upp Fankki och Larsgren. Efter en stund ringde han och gav mig klarsignal om 2 listor. Just på den här punkten kan nog Fankki och Larsgren vara i god tro – troligen brydde sig inte LWS ens om att kontakta dem. Det är nog inte bara mig han utnyttjat för egen vinnings skull. Jag har aldrig hävdat att det var för att jag placerats för långt ner på listan, som jag skickade in 2 listor – vilket jag alltså trodde att styrelsen hade godkänt – och som jag också trodde skulle ge oss möjlighet till fler röster.

Samepolitisk Blogg
Uteslutningen av Ronny Svarto är märklig?

Uteslutning brukar endast användas när en medlem motarbetat partiets politiska ändamål eller uppenbarligen skadat partiets intressen.

Här verkar det som Ronny Svarto kraftigt gynnat partiet allt ifrån insamling av de flesta namnteckningar för att registrera partiet till att Ronny Svarto erhållit 21,97 % av alla partiets röster. Övriga kandidater i Samiska Folkomröstningspartiet erhöll endast mellan  0,76 % och 1,52 % av partiets röster förutom partiledaren.

Om inte det hade funnits två vallistor så hade partiet sannolikt inte ens kommit med i Sametinget. Det innebär att det måste ha funnits något annat motiv till uteslutningen än två vallistor? Extra vallistor brukar dessutom bara gynna ett parti och inte skada ett parti!

Det är också märkliga är att uteslutningen meddelades via sms först när valen i Sametingets plenum gjorts. Inte före eller i samband med Sametingsvalet i maj?

På Samiska Folkomröstningspartiets facebooksida uttalar Ronny Svarto själv om vad han menar är det egentliga skälet till varför han uteslöts ur partiet:  ”Det troliga skälet till att partiledningen, dvs. LWS, vill utesluta mig är att om jag röstar emot renägaralliansen i viktiga frågor, t.ex budget, kan alliansen bryta samarbetet med LWS och häva avtalet...”

Samepolitisk Blogg
Var det uteslutning eller uppmaning?

Partiets ordförande har först den 9:e september 1917 på sin Facebooksida uttalat:

Det skrivs för mycket strunt ifråga om ”uteslutningen av Ronny Svarto”. Det partiet har gjort är att vi har uppmanat honom att avsäga sig uppdraget som ersättare i Sametinget. Detta för att han inte följde kongressbeslutet. Hade han följt kongressens beslut, skulle han inte vara första ersättare.

Enligt partiordförande Lars Wilhelm Svonni är det inte uteslutning av Ronny Svarto utan uppmaning till Ronny Svarto.

Samepolitisk Blogg
Spekulationerna ökade?

Vice partiordförande talar om ett beslut om uteslutning och Partiets ordförande talar om uppmaning.

Samtidigt skriver partiets ordförande på sin Facebooksida: ”Det skrivs för mycket strunt ifråga om ”uteslutningen av Ronny Svarto”.”

Det är riktigt att det finns ett stort antal inlägg och spekulationer här och där om uteslutningen i Samiska Folkomröstningspartier.

Om partistyrelsen redan från början och redan i maj tagit kontrollen över informationen med ett pressmeddelande eller kommuniké hade spekulationerna kunnat undvikas.

I och med partiordförandes uttalande ökade i stället spekulationerna.

Och finns det en politisk vilde i Sametinget eller finns det inte?

Samepolitisk Blogg
Har samiska Folkomröstningspartiet hemligstämplat beslutet?

Så vad gäller då? Har Sametingsledamoten Ronny Svarto uteslutits ur partiet eller har han bara uppmanats att lämna sina platser i Sametinget?

Det enklaste det är att läsa beslutet!

Men, här blir det ett nytt problem. Partiet vägrar att lämna ut protokollet eller vad som står i beslutet. Sametingsledamoten Ronny Svarto har nu gått ut i en samepolitisk facebookgrupp och säger att han nekats få ut styrelseprotokollet ”Efter att Larsgren sms:at att hon inte var skyldig att sända mig beslutet, sms:ade jag LWS och begärde att få beslutet, men det har jag inte fått ”.

Samepolitisk Blogg
Vad gäller juridiskt om att hemligstämpla beslut?

En privat organisation, förening eller parti har ingen skyldighet att lämna ut dokument.  Det finns således en juridisk grund att neka Sameradion, tidningen Samefolket och andra utomstående att få tillgång till protokollet.

Men, eftersom Ronny Svarto för tiden för beslutet var medlem i partiet har har rätt att få ut protokollet.

Sametingets styrelse är nog inte så glada över den samepolitiska följetongen i Samiska Folkomröstningspartiet. Eftersom Samiska Folkomröstningspartiet ingår i Sametingets styrelse kan det komma att skada förtroendet för styrelsen. Men, styrelsen har inget val. Med de regler som gäller för styrelsens konstitution kan styrelsen inte utesluta Samiska Folkomröstningspartiet. För Sametingets styrelse gäller bara att hoppas att följetongen tar slut!

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Politicians are people who, when they see light at the end of the tunnel, go out and buy some more tunnel” John Quinton

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan