Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Ny styrelse i Sametinget

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna har nyligen övertagit styrelsemakten i Sametingen. Dessa är Sametingspartier som traditionellt har fört en rennäringspolitik. Men, nu för de en helt annat och helt ny samepolitik. Åtminstone om man utgår från partiernas styrelseförklaring (Regeringsförklaring).

I Sametingets styrelse ingår även två mindre partier med vars ett mandat; Sametingspartiet Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet. Dessa två partiers betydelse ska inte undervärderas eftersom de tillsammans har en vågmästarroll.

Samepolitisk Blogg
Sametingets mest omfattande styrelseförklaring

Styrelsepartierna har nyligen presenterat en omfattande styrelseförklaring (Regeringsförklaring) med ett 54 punkters program indelat i 14 politikerområden. Det är utan tvekan det mest omfattande styrelseförklaring som presenterats av en Sametingsstyrelse någonsin.

Att styrelseförklaringen är den mest omfattande i Sametingets historia tyder även på en väl genomtänkt och utarbetad samepolitik.

Samepolitisk Blogg
Ny samisk språkpolitik

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna har förvånat alla. I sitt 54 punktersprogram omfattar hela 76 % mål som berör alla samer. Endast 13 mål i sin politik berör huvudsakligen rennäringen.

I tillägg är det en helt ny språkpolitik som utformats. Nu är det inte längre tal om satsa på några samiska språk som tidigare sametingsstyrelser gjort. I stället ska det också satsas på alla samiska språk och alla samiska språkvariteter.

Inte nog med det. Alla samiska språk jämnställs.

Samepolitisk Blogg
Målsättningar i en ny samisk språkpolitik

Målsättningarna för Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamernas språkpolitik i styrelseförklaringen är kortfattad. Men, den är skriven på ett annorlunda sätt och inkluderar en full satsning på alla samiska språk:

  • Arbeta aktivt för att stärka, bevara och utveckla nord-, lule-, syd-, ume-, pitesamiskan och andra samiska språkvarieteter
  • Arbeta för ökade språkinsatser, tex. fler intensivkurser, språkbad, distansundervisning, stipendier och studiestöd till språkstudier, utbilda fler samiska pedagoger, ökad utveckling, tillgång och bredd av läromedel och utbildningsmaterial för alla språkvarieteter
  • Arbeta för en omorganisering av språkarbetet i Sametinget, bl.a. etablering av språkcentra i det lule-, ume- och  nordsamiska området
  • Arbeta för att rätten att tala och lära sig sitt eget språk ska stärkas i skollag, språklag och socialtjänstlag
Samepolitisk Blogg
Målsättningar som måste utvecklas

Även om den nya styrelsens samiska språkpolitik är kortfattad och skriven på ett nytt sätt talar de om ytterligare mål och handlande. Styrelsen säger att språkarbetet måste omorganiseras. Men, inte hur? Rätten att tala och lära sig sitt samiska ska stärkas. Men, inte hur? Arbeta aktivt för att stärka de samiska språken. Men, inte hur? Arbeta för ökade språkinsatser. Men, inte hur annat än exempel.

Samepolitisk Blogg
Samisktalande styrelseordförande och talman

Den nya styrelsens har i sin nya samiska språkpolitik även lagt vikt vid att företrädare för Sametinget talar samiska. Styrelsen har således fått invalt samisktalande styrelseordförande och talman. Något som säkert kommer att uppskattas av den samiska allmänheten. Vi får säkerligen även att höra nyårstal till det samiska folket av styrelseordförande eller talmannen på samiska. Det är ju något som inte hänt varje år så att säga.

Samepolitisk Blogg
Europeisk språknivå för de samiska språken

Om den nya styrelsen för Sametinget vill genomföra sina nya språkpolitiska satsningar fullt ut så kommer det att kosta staten miljontals kronor. Det är svårt att veta om Sametingets styrelse eftersträvar samma nivå som gäliskan, rätoromanskan eller något annat minoritetsspråk i Europa? Enbart Storbrittaniens satsning på det Gäliska språket i Skottland, Isle of Man och Irland har kostat över 100 miljoner ”pund” under en 5 års period. Enbart Bòrd na Gàidhlig (Gäliska språkrådet under skotska parlamentet) har en årlig budget på över 50 miljoner kronor (5,1 miljoner pund).

Så om den nya styrelsen för Sametinget inte uppnår språkmålen fullt ut så går det alltid att skylla på regering och riksdag?

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Politicians are people who, when they see light at the end of the tunnel, go out and buy some more tunnel” John Quinton

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan