Lars-Nila Lasko
Ny styrelse i Sametinget

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna har nyligen övertagit styrelsemakten i Sametingen. Dessa är Sametingspartier som traditionellt har fört en rennäringspolitik. Men, nu för de en helt annat och helt ny samepolitik. Åtminstone om man utgår från partiernas styrelseförklaring (Regeringsförklaring).

I Sametingets styrelse ingår även två mindre partier med vars ett mandat; Sametingspartiet Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet. Dessa två partiers betydelse ska inte undervärderas eftersom de tillsammans har en vågmästarroll.

Samepolitisk Blogg
Sametingets mest omfattande styrelseförklaring

Styrelsepartierna har nyligen presenterat en omfattande styrelseförklaring (Regeringsförklaring) med ett 54 punkters program indelat i 14 politikerområden. Det är utan tvekan det mest omfattande styrelseförklaring som presenterats av en Sametingsstyrelse någonsin.

Att styrelseförklaringen är den mest omfattande i Sametingets historia tyder även på en väl genomtänkt och utarbetad samepolitik.

Samepolitisk Blogg
Ny samisk språkpolitik

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna har förvånat alla. I sitt 54 punktersprogram omfattar hela 76 % mål som berör alla samer. Endast 13 mål i sin politik berör huvudsakligen rennäringen.

I tillägg är det en helt ny språkpolitik som utformats. Nu är det inte längre tal om satsa på endast nord-, lule- och sydsamiskan som tidigare sametingsstyrelser begränsat sin språkpolitik till. I stället ska det också satsas på pitesamiska, umesamiska och andra språkvariteter. Dessutom ska det fullt ut satsas på alla samiska språk.

Samepolitisk Blogg
Målsättningar i en ny språkpolitik

Målsättningarna för Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamernas språkpoliyik i styrelseförklaringen är kortfattad. Men, den är skriven på ett annorlunda sätt och inkluderar en full satsning på alla samiska språk:

  • Arbeta aktivt för att stärka, bevara och utveckla nord-, lule-, syd-, ume-, pitesamiskan och andra samiska språkvarieteter
  • Arbeta för ökade språkinsatser, tex. fler intensivkurser, språkbad, distansundervisning, stipendier och studiestöd till språkstudier, utbilda fler samiska pedagoger, ökad utveckling, tillgång och bredd av läromedel och utbildningsmaterial för alla språkvarieteter
  • Arbeta för en omorganisering av språkarbetet i Sametinget, bl.a. etablering av språkcentra i det lule-, ume- och  nordsamiska området
  • Arbeta för att rätten att tala och lära sig sitt eget språk ska stärkas i skollag, språklag och socialtjänstlag
Samepolitisk Blogg
Bakomliggande samepolitiska strategier

Naturligtvis finns det bakomliggande samepolitiska strategierna med en ny språkpolitik för Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna. Sannolikt är dessa att öka sitt väljarstöd i Västerbotten. Ett område där bl.a. Samelandspartiet haft ett svagare stöd.

Men, den nya styrelsen ger sig rakt in i oppositionspartierna ”Jakt- och fiskesamernas” och ”Landsförbundet Svenska Samernas” kärnområde. Vi får därför säkert räkna med att i oppositionspartierna ”Jakt- och fiskesamerna” och ”Landsförbundet Svenska Samerna” kommer att möta med större utfästelser för Umesamiskan – Kanske ett Umesamiskt språkcenter i Lycksele, Tärnaby eller Umeå?

Samepolitisk Blogg

 

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan