Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Ny styrelse i Sametinget

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna har nyligen övertagit styrelsemakten i Sametingen. Dessa är Sametingspartier som traditionellt har fört en rennäringspolitik. Men, nu för de en helt annat och helt ny samepolitik. Åtminstone om man utgår från partiernas styrelseförklaring (Regeringsförklaring).

I Sametingets styrelse ingår även två mindre partier med vars ett mandat; Sametingspartiet Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet. Dessa två partiers betydelse ska inte undervärderas eftersom de tillsammans har en vågmästarroll.

Samepolitisk Blogg
Sametingets mest omfattande styrelseförklaring

Styrelsepartierna har nyligen presenterat en omfattande styrelseförklaring (Regeringsförklaring) med ett 54 punkters program indelat i 14 politikerområden. Det är utan tvekan det mest omfattande styrelseförklaring som presenterats av en Sametingsstyrelse någonsin.

Att styrelseförklaringen är den mest omfattande i Sametingets historia tyder även på en väl genomtänkt och utarbetad samepolitik.

Samepolitisk Blogg
Ny samisk språkpolitik

Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna har förvånat alla. I sitt 54 punktersprogram omfattar hela 76 % mål som berör alla samer. Endast 13 mål i sin politik berör huvudsakligen rennäringen.

I tillägg är det en helt ny språkpolitik som utformats. Nu är det inte längre tal om satsa på endast nord-, lule- och sydsamiskan som tidigare sametingsstyrelser begränsat sin språkpolitik till. I stället ska det också satsas på pitesamiska, umesamiska och andra språkvariteter. Dessutom ska det fullt ut satsas på alla samiska språk.

Samepolitisk Blogg
Målsättningar i en ny språkpolitik

Målsättningarna för Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamernas språkpoliyik i styrelseförklaringen är kortfattad. Men, den är skriven på ett annorlunda sätt och inkluderar en full satsning på alla samiska språk:

  • Arbeta aktivt för att stärka, bevara och utveckla nord-, lule-, syd-, ume-, pitesamiskan och andra samiska språkvarieteter
  • Arbeta för ökade språkinsatser, tex. fler intensivkurser, språkbad, distansundervisning, stipendier och studiestöd till språkstudier, utbilda fler samiska pedagoger, ökad utveckling, tillgång och bredd av läromedel och utbildningsmaterial för alla språkvarieteter
  • Arbeta för en omorganisering av språkarbetet i Sametinget, bl.a. etablering av språkcentra i det lule-, ume- och  nordsamiska området
  • Arbeta för att rätten att tala och lära sig sitt eget språk ska stärkas i skollag, språklag och socialtjänstlag
Samepolitisk Blogg
Resultat direkt för Pitesamiskan 2017/2018

Under lång tid har Pitesamerna kämpat för ett eget skriftspråk. Sametinget i Norge har nyligen beslutat att man ska påbörja arbetet med att få Pitesamiska skriftspråket godkänt. Det norska Sametinget har nyligt begärt att Samiskt Parlamentariskt Råd ska behandla frågan om att godkänna en pitesamisk ortografi.

Sametinget i Sverige har fått förfrågan från den pitesamiska gruppen om att arbeta för ett godkännande av ortografi. Den förra styrelsen beslutade att inte lyfta frågan till Samiskt Parlamentariskt Råd utan skickade frågan till Sametingets språknämnd för yttrande.

Eftersom Sametinget i Sverige nu också ska arbeta för att få Pitesamiska skriftspråket godkänt fodras i princip bara ett formellt beslut av Sametingets språknämnd och Samiskt Parlamentariskt Råd – Sen finns det ett Pitesamiskt skriftspråk. Mest sannolikt är att Pitesamiska skriftspråket godkänns redan under det närmaste året.

Arjeplogs kommunfullmäktige har redan tagit beslutet att införa samiska gatunamn. Men, med förra Sametingsstyrelsens språkpolitik skulle gatuskyltarna skrivas på Jokkmokkssamernas skriftspråk Lulesamiska. Med nya Sametingsstyrelsens språkpolitik innebär det att alla gatunamn i Arjeplogs kommun nu kan komma att skrivas på Arjeplogssamernas eget språk Pitesamiska.

Sametingets Språknämnds nye ordförande Lars Miguel Utsi, (Sametingspartiet Guovssonásti), uttalar på partiets facebooksida ”Det är viktigt att pitesamiskan får en godkänd ortografi. Det stärker de som talar pitesamiska och deras möjligheter att använda sitt språk ännu mer. Språket blir mer synligt och tillgängligare så att fler kan börja använda och lära sig språket. Förhoppningsvis innebär det också att mer resurser kan skjutas till för att stärka språket. För Sametingets del innebär en godkänd ortografi bl.a. att pitesamiskan kommer börja användas av tinget, likadant som umesamiskan börjat användas i sametinget efter att dess ortografi godkändes.

Nu ska det nämnas att Sametingspartierna Guovssonásti och Samelandspartiet redan i valrörelsen gick starkt ut för att stödja Pitesamiskan. I den första valdebatt, som någonsin hållits i Pitesamiskt område den 7:e maj 2017, valde Sametingspartierna Guovssonásti och Samelandspartiet att skicka sina starkaste Arjeplogssamiska politiker till valdebatten med pitesamiska utfästelser. Sametingspartierna Guovssonásti och Samelandspartiet hade således en helt ny valstrategi som inkluderade samiska språket. Något som gav utdelning i valresultatet.

Trots flera Pitesamer i partistyrelse och sametingsledamöter för Jakt- och Fiskesamerna verkade partiet helt oförberedd att möta en Pitesamisk publik med sina särskilda Pitesamiska frågor. Partiledaren för Jakt- och Fiskesamerna uttalade i stället att samer måste lobba honom för samiska språkinsatser i området?

Men, det fanns Sametingspartier som i sin valstrategi helt missade en kommun där nästan var fjärde person är registrerad i Sametingets röstlängd. De avstod helt enkelt från valdebatten i Arjeplog!

Samepolitisk Blogg
Bakomliggande samepolitiska strategier

Sametingets nya styrelses nya språkpolitik skapar nya möjlighet för alla de samiska språken.

Intresset för de mindre samiska språken har minskat radikalt under en generation. Inte ens Sametinget har stött dessa språk och de har således inte getts någon språkstatus av samerna själva. I Pitesamiskt område har samtliga pitesamiska samebarn valt nordsamiska som hemspråksundervisning i skolan. Med ny höjd status för pitesamiskan skapar detta förhoppningsvis ett nytt intresse för pitesamiskan.

Naturligtvis finns det bakomliggande samepolitiska strategierna med en ny språkpolitik för Sametingspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna. Sannolikt är dessa att öka sitt väljarstöd i området norr om Jämtland och söder om Jokkmokk. Ett område där bl.a. Samelandspartiet haft ett svagare stöd.

Men, den nya styrelsen ger sig rakt in i oppositionspartierna ”Jakt- och fiskesamernas” och ”Landsförbundet Svenska Samernas” kärnområde. Vi får därför säkert räkna med att i oppositionspartierna ”Jakt- och fiskesamerna” och ”Landsförbundet Svenska Samerna” kommer att möta med större utfästelser för Umesamiskan och Pitesamiskan – Kanske ett Pitesamiskt språkcenter?

 

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”There are many men of principle in parties, but there is no party of principle. ~Alexis de Tocqueville”

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan