Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Samepolitisk Blogg

Samiska Folkomröstningspartiet är ett nytt parti i Sametinget och som erhöll 90 röster, samt en ledamot i Sametinget. Partiet ingår i Sametingets styrelseblock och har en ledamot i Sametingets styrelse. Ordinarie ledamot i Sametinget är partiets ordförande Lars Wilhelm Svonni och förste ersättare är Ronny Svarto.

Samepolitisk Blogg
Politisk vilde två gånger

Ronny Svarto har dock blivit politisk vilde i Sametinget för andra gången. Förra gången blev han politisk vilde efter att ha blivit invald för Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna. Dock hoppade Svarto av partiet före Sametingets formella öppnande. Ronny Svarto satt kvar som politisk vilde hela mandatperioden. Denna gång kandiderade Ronny Svarto för det nya Sametingspartiet Samiska Folkomröstningspartiet. Dagarna före Sametingets öppnande 2017 beslutade partistyrelsen för  Samiska Folkomröstningspartiet att utesluta honom.

Samepolitisk Blogg
Samepolitiska effekter

Normalt brukar inte en politisk vilde få några större politiska effekter. I det här fallet är situationen lite annorlunda. Ronny Svarto är nämligen invald som första ersättare för partiet och träder in som sametingsledamot vid partiledarens frånfälle.

Nu har Sametinget den principen att förste ersättare alltid skall kallas först till varje plunim i Sametinget. Detta eftersom varje parti har rätt till en närvarande ersättare vid varje plenum. (Naturligtvis betalas det ut fullt traktamente och arvode, förlorad arbetsinkomst, reseersättning, övernattning och mat, samt barnpassning. Det gör att vissa av Sametingets plenum har kostat över en halv miljon kronor för ett möte).

Detta innebär att han kan föra sin egen politik i själva parlamentet. I tillägg finns en möjlighet att styrelsens förslag kan röstas ned eftersom styrelseblocket har en skör majoritet.

Inte undra på att partistyrelsen för Samiska Folkomröstningspartiet krävt att Ronny Svarto, förutom uteslutning, krävt att han avsäger sin ersättarplats i Sametinget. Något som han själv vägrar.

Samepolitisk Blogg
Vilken samepolitik kommer Ronny Svarto att föra?

På sin Facebooksida uttalar han själv vilken Samepolitik han kommer att föra ”I Sametingets plenum kommer jag självklart att följa vårt partiprogram – lika rätt för alla samer.

Det svaret säger inte särskilt mycket?

Samiska Folkomröstningspartiet bara har en samepolitisk fråga i sitt partiprogram och det är en folkomröstning om samiska rättigheter. Intressant skulle det vara om Ronny Svarto blir den som först motionerar om en folkomröstning om samiska rättigheter. Undrar hur Samiska Folkomröstningspartiet då kommer att ställa sig?

Man får således utgå från att han kommer att stödja oppositionspartierna och ta ställning från fråga till fråga. För han kan ju inte stödja ett parti ur styrelsemajoriteten som han blev utesluten ur?

Här är Samiska Folkomröstningspartiets partiprogram

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”We live in a world in which politics has replaced philosophy. ~Martin L. Gross, A Call for Revolution, 1993”

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan