Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Samiska Folkomröstningspartiet

Samiska Folkomröstningspartiet är ett nytt parti i Sametinget och som erhöll 90 röster, samt en ledamot i Sametinget. Partiet ingår i Sametingets styrelseblock och har en ledamot i Sametingets styrelse. Ordinarie ledamot i Sametinget är partiets ordförande Lars Wilhelm Svonni och förste ersättare är Ronny Svarto.

Ronny Svarto erhöll 21,97 % av alla partiets röster.  Av partiets personröster erhöll endast partiledaren Lars Wilhem Svonni  flerperson röster med 31,82%. Övriga kandidater i Samiska Folkomröstningspartiet erhöll endast mellan  0,76 % och 1,52 % av partiets röster.

Samepolitisk Blogg
Utesluten ur partiet eller inte och när?????

Förra gången blev han politisk vilde efter att ha blivit invald för Sametingspartiet Jakt- och fiskesamerna. Dock hoppade Svarto av partiet före Sametingets formella öppnande. Ronny Svarto satt kvar som politisk vilde hela mandatperioden.

Denna gång kandiderade Ronny Svarto för det nya Sametingspartiet Samiska Folkomröstningspartiet. Dagarna före Sametingets öppnande 2017 beslutade partistyrelsen för  Samiska Folkomröstningspartiet att utesluta honom.

Partiets Vice Ordförande Kristina Larsgren har den 8:e september meddelat på partiets facebooksida ”Vi avsatte Ronny för att han bröt mot kongress beslutet.” Larsgren hänvisar sedan till partiets ordförande.

Men, partiets ordförande säger en helt annan sak dagen efter den 9:e september 1917 på sin egen Facebooksida:

Det partiet har gjort är att vi har uppmanat honom att avsäga sig uppdraget som ersättare i Sametinget. Detta för att han inte följde kongressbeslutet. Hade han följt kongressens beslut, skulle han inte vara första ersättare.

Partiordförande Lars Wilhelm Svonni använder en mildare formulering och säger att det är fråga om är uppmaning till Ronny Svarto att avstå sin plats i Sametinget.

Var det uteslutning eller en uppmaning att avstå sin plats i Sametinget?

Samepolitisk Blogg
Debatt i olika samepolitiska fora

Nyheten om Sametingsledamoten Ronny Svartos uteslutning ur Samiska Folkomröstningspartiet har skapat intresse på olika facebooksidor, i samepolitiska fora, sameradion och även på denna blogg.

Mycket av den debatt som nu har tillskapats handlar om spekulationer. Anledningen till det beror på att Samiska Folkomröstningspartiet själv. De är mycket sparsamma med information och den information som lämnas är motstridig. Partirepresentanter hänvisar till kongressbeslut och styrelsebeslut som inte offentliggörs. I tillägg uteslöts inte Ronny Svarto i samband med valet utan flera månader efter valet. Dessutom fick han representera partiet vid Sametingets öppnande utan att ha informerats att han var utesluten. Inte undra på att partiet skapar debatt.

 

Om partistyrelsen redan från början och redan i maj tagit kontrollen över informationen med ett pressmeddelande eller kommuniké hade spekulationerna kunnat undvikas. Men, partiet hade inget att informera om i maj?

 

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Politicians are people who, when they see light at the end of the tunnel, go out and buy some more tunnel” John Quinton

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan