Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Väl förberett maktövertagande i Sametinget

Den 15:e augusti 2017 bloggade jag kommer det att bli ett nytt majoritetsblock i Sametinget. Informationen om styrelseförändring började redan spridas i juni.

Den 18:e augusti 2017 bloggade jag hur det nya styrelseblocket kommer att se ut. Något som realiserades formellt 2 veckor senare den 30 augusti. Så pass tidig information om Sametingets kommande konstellation var mycket ovanligt för att vara Sametinget i Sverige. Hur Sametingets styrelse skall se ut brukar normalt avgöras i sista stund. Å andra sidan innebär det att maktövertagandet var mycket väl förberett. Maktövertagandet var klart redan innanl Sametingets förberedande möte och långt innan Sametingets öppnande..

Val av valberedning vid Sametingets öppnande blev bara till en formsak.

Intressant var att oppositionspartierna blev helt överraskade och tagna på sängen. Det framgår om man läser olika ledamöters rapporter och oppositionspartierna facebooksidor.

Men, det finns en risk att oppositionspartierna kommer att bli mer överaskade när de inser den samepolitik som kommer att föras.

Blogg om Samepolitik

Samelandspartiet tar över som styrelseordförande

Per-Olof Nutti från Samelandspartiet valdes till ordförande i den nya styrelsen. För första gången på länge blir det en samisktalande styrelseordförande. Något som har en betydelse bland den samiska allmänheten.

Blogg om Samepolitik
Ny styrelse för Sametinget

Den nya styrelsen för Sametinget ser ut så här;

  • Per-Olof Nutti, Samelandspartiet
  • Britt Sparrok, Samelandspartiet
  • Lars-Miguel Utsi, Guovssonásti
  • Marita Stinnerbom, Guovssonásti
  • Jan Rannerud, Vuovdega (Skogssamerna)
  • Anders Kråik, Samerna och
  • Lars W Svonni, Samiska folkomröstningspartiet
Blogg om Samepolitik
Förväntad ny samepolitik för Sametinget

I och med att Samelandspartiet och Guovssonásti delat upp styrelsearbetet får förväntas en samordnad ny samepolitik. En ny samepolitik som de flesta tror kommer att präglas med rennäringen som grund. En samepolitik som stöttas upp av renskötarna Lars W Svonni (Samiska Folkomröstningspartiet) och Anders Kråik (samerna).

Men, allt tyder på att det inte bli en rennäringspolitik som de flesta tror. Allt tyder i stället på att det blir samepolitik som kommer att föras. Vidare tyder allt på att det blir en väl förberedd samepolitik. Lika förberedd som maktövertagandet i Sametinget.

Hur Lars W Svonni och det nya Samisk Folkomröstningspartiet skall kombinera sitt valprogram om samiska rättigheter åt alla med de övriga styrelsepartierna återstå att se.

Jan Rannerud, Vuovdega (Skogssamerna), kommer säkerligen att få in skogsrenskötselintressen i den samordnade nya samepolitiken. Här måste poängeras att skogsrenskötselintressen är inte detsamma som skogssamiska intressen. Intressanta är nämligen att Sametingspartiet Vuovdega eller Skogssamerna under hela sin period i Sametinget tagit upp väldigt få saker som berör skogssamisk kultur. Dock har de genomgående stött Samelandspartiet, rennäringen och särskilt skogsrenskötselns intressen.

Redan den 18:e augusti bloggade jag om vilken politik den nya styrelsen kommer att föra. Det blir en samepolitik med helt andra mål än tidigare styrelse och där även Sametingets kansli och administration kommer att involveras.

Utan tvekan kommer den nya styrelsen att föra en helt annan samepolitik än den förra styrelsen. Alla har förväntat sig här en traditionell renskötselpolitik. Men, det det verkar inte så. Det verkar i stället som den nya Sametingsstyrelsen kommer att förvåna alla med en helt ny samepolitik. Något som jag kommer att blogga vidare om.

Blogg om Samepolitik
Stora problem för Sametingspartingspartierna ”Samerna” och ”Samiska folkomröstningspartiet”

I och med att Sametingspartingspartierna Samerna och Samiska folkomröstningspartiet är synnerligen små partier tvingas dessa mer eller mindre vara sk ”påhejarpartier”. Utifrån partihistoriska erfarenheter har små partier i en regerings eller styrelsemajoritet alltid svårt att växa. Det är helt enkelt svårt för dessa småpartier att profilera sig. Se bara på Miljöpartiet i nuvarande regering.

Frågan är om de två enmandatspartierna i Sametingets styrelse kommer att överleva när mandatperioden är slut? Enligt min mening så är chansen stor att det är sista mandatperioden för Sametingspartierna Samerna och Samiska folkomröstningspartiet!

Blogg om Samepolitik

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändringar är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan