Jur.kand. Lars-Nila Lasko
SSR – Samernas Riksdag

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) bildades 1950. Det har påståtts att SSR bildades av Same Ätnams näringsutskott. (Riksorganisationen Same Ätnam – RSÄ – bildades 1945 på initiativ av en samisk ungdomskonferens 1944.) Hur som helst kom flera från Same Ätnam att ingå i det nybildades SSR.

SSRs årsmöten kom att kallas för landsmöten. Så småningom numrerade SSR sina landsmöten med nummer ett från Samernas landsmöte 1917 i Trondheim. Det vill säga att SSRs första landsmöte inträdde långt före SSR bildades. 2017 är ju 100 års jubileum från detta första samiska landsmöte. Same Ätnam ansvarade för det andra samiska landsmötet 1936 i Östersund som SSR kallar sitt andra landsmöte. SSR har fortsatt med samma numrering av sina landsmöten.

Så småningom kom SSR att kalla sina landsmöten för Samernas Riksdag. Inte undra på att SSR var mycket stark motståndare till ett Sameting i Sverige. SSR vägrade inledningsvis till och med att ingå i den statliga utredning, Samerättsutredningen, som fick regeringens uppdrag att utreda tillkomsten av ett folkvalt organ för samerna.

Det kan ju därför vara lite komiskt att SSR kom att bilda ett eget parti ”Samelandspartiet” i Sametingsvalen. SSRs motsvarighet i Norge NRL- Norske Reindriftssamers andsforbund – har valt att stå utanför Sametinget och förhandlar själv i alla rennnäringsfrågor.

Den som tog initiativet till Sametinget var Riksorganisationen Same Ätnam efter det att Basker, Föröingar, Inuiter, samer i Norge och Finland fått egna folkvalda parlament. Riksorganisationen Same Ätnams begäran om ett Sameting kom faktiskt till på SSRs tillställning i Umeå. SSR hade nämligen bjudit in statsminister Fälldin till Umeå för att diskutera viktiga rennäringsfrågor. Vid SSRs rundvandring med statsministern på museet i Umeå stod plötsligt en delegation från Same Ätnam vid en monter och lämnade över en skrivelse till statsministern med krav på ett Sameting. Själv ingick jag i denna delegation.

Samepolitisk Blogg
Första Sametinget

Samerättsutredningen, som jag själv ingick i, lämnade sitt huvudbetänkande år 1989 ”Samerätt och sameting huvudbetänkande” (SOU 1989:41) med förslag till Sameting.

Sedan hände ingenting!

Först när FN deklarerat år 1993 som ”Urfolksår” tog det fart i regeringen. Sverige hade nämligen att rapportera till FN, liksom andra stater, insatser för ”sina” urfolk.

Våren 1993 fick samerna en rekordtid på sig att registrera sig, bilda partier och hålla val. Den den 26 augusti 1993 kunde sedan Carl XVI Gustaf inviga Sametinget och en styrelse utses.

Samepolitisk Blogg
Kommunregler som förebild samisk regeringsbildning

I lagtexten var det inte klart hur Sametinget skulle öppnas och styrelse utses. Därför tillsattes En sametingskommitté  för att utreda och komma med förslag till bland annat en Sametingsordning (SO). I SO reglerades valen till styrelse för Sametinget.

Nu var det så att kommunordförande Lars Thomasson, SSR, ingick i utredningen och naturligtvis blev kommunregler förebild för Sametinget i Sverige. I kommun utses kommunstyrelsen utifrån de mandat som varje parti erhållit (Propotionellt val). En kommunstyrelse består således av flera partier. Till kommunstyrelse går det också att ingå valtekniskt samarbete.

Enligt min mening var det fel att engagera kommunordförande Lars Thomasson. Han har sedan Sametingets första öppnande år 1993 präglat Sametinget i Sverige som ett kommunalt organ styrd efter kommunala regler och kommunala principer. Men, den nya politiska ledningen 1993 med SSR och Samelandspartiet ville engagera en av sina. Kommunordförande Lars Thomasson hade ju innehaft ett 20-tal uppdrag i SSR. I stället borde någon med erfarenhet från riksdag eller parlament ha engagerats?

 

Samepolitisk Blogg
Sametinget är unikt i världen

Sametinget i Sverige är det en folkvalda parlamentet i världen som tillämpar proportionellt valsätt med valtekniska samarbetsmöjligheter.

Samepolitisk Blogg
Nackdelar att vara en samisk kommunstyrelse

Med en proportionellt tillsatt Sametingsstyrelse går det inte att rikta misstroende mot Sametingets ordförande, styrelseledamöter eller styrelsen i sin helhet. Det går således inte att fälla varken sametingets styrelseordförande eller styrelse för att fel samepolitik förs.

Proportionellt tillsatt Sametingsstyrelse innebär vidare att alla partier i styrelsen är ansvarig för den politik som förs. Och alla i styrelsen är normalt alla partier! Det innebär att ett parti som inte vill stå bakom ett beslut ändå är ansvarig för beslutet.

En annan nackdel är att majoritetspartiet inte kan föra sin egen politik. Majoritetspartiet måste alltid också föra andra partiers politik. Detta därför att andra partier kvoterats in i styrelsen.

.

Samepolitisk Blogg
Dags att införa parlamentarism för ett parlament?

Parlamentarism är en styrelseform där en styrelse (Sametingsstyrelse) eller regering är beroende av ett stöd ifrån det folkvalda organet Parlamentet (det folkvalda Sametinget).

Parlamentarism räknas bland världens demokratier som en nödvändighet för att garantera ett demokratiskt styrelseskick (förutom presidentstyre eller presidentialism som fordrar ett annat valsystem för Sametinget).

Det är alltså ingen tillfällighet att världens alla demokratier valt parlamentarism eller presidentialism! Varför då frångå möjligheter till uppbyggnad av ett demokratiskt folkvalt organ för oss samer?

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan