Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Valnämndens ordförandes tal

Vid Sametingets första öppnande år 1993 höll ordförande för en tillfällig sametingskommitté ett öppningsanförande. Sametingskommittén hade till uppgift att ordna med det första valet till Sametinget. Redan då höjdes röster att talet av en ordförande för en valkommitté inte hörde hemma i ett parlament. Kanske mest för att ordföranden inte var same och det såg ut som om det samiska parlamentet regiserades av en svensk övermakt, (vilket var sant).

Sedan dess har det varit fram och tillbaka med tal vid Sametingets öppnande av ordförande för Sametingets valnämnd.

Samepolitisk Blogg
Politiskt bråk om Valnämndens ordförandes tal

Sametingspartiet Jakt och Fiskesamernas Vice ordförande Josefina Skerk menar att Valnämndens ordförandes tal vid Samiska parlamentets öppnande är betydelsefull tradition. Skerk uttalar på sin facebooksida ”Den nya styrelsen la sin nivå redan under öppnandet. Av tradition håller avgående ordförande för valnämnden tal under invigningen. I år bröts den traditionen när den nya styrelsen just innan öppnandet förbjöd honom att hålla sitt tal. När det i programmet stod att valnämndens ordförande skulle tala klev istället den nytillträdde styrelseordförande upp och höll ett långt tal (så hela tillställningen blev försenad). Så fult gjort.”

Samepolitisk Blogg

Sametingspartiet Guovssonástis ordförande Lars Miguel Utsi kontrar med att på samma facebooksida svara ” För kännedom: ingen har tagit ett beslut att avgående ordförande för valnämnden inte ska få tala på öppnandet. Den nya styrelsen hade vid öppnandet inte ens haft sitt första möte, det hölls på torsdagen. I programmet stod det att valnämndens ordförande skulle tala. Signar Holmström var vid öppnandet inte längre valnämndens ordförande och det blir en utmaning gentemot traditionen. Formfelet påtalades och Signar Holmström har självmant beslutat att inte tala vid öppnandet. För övrigt anser jag att traditionen att valnämndens ordförande talar på sametingets öppnande är aningen konstig. Vid nästa mandatperiods öppnande kommer det definitivt tas bort ur programmet – dåliga traditioner kan man förbättra.

Argumentationen för och emot fortsätter därefter mellan de båda samepolitikerna.

Samepolitisk Blogg
Samepolitiskt bråk på hög nivå

Att en partiordförande och en vice partiordförande lägger vikt i valnämndens ordförandes tal visar på att det är en viktig samisk fråga. Det kan tyckas märkligt. Men, de har helt rätt – Det är en viktig samisk fråga!

Samepolitisk Blogg
Vad handlar debatten om?

Debatten handlar egentligen om vilken status det samiska parlamentet skall ha!

Skall Sametinget vara ett parlament eller kommunfullmäktige?

Vilket parlament i världen skulle släppa upp en valnämnds ordförande i talarstolen vid parlamentets öppnande? Debatten kan jämföras med om svenska Valmyndighetens ordförande Henrik Jermsten skall hålla tal vid svenska Riksdagens öppnande eller inte?

Nu hör det till saken att Jermsten inte ens är inbjuden till riksdagens öppnande. Än mindre skulle talmannen släppa upp honom i talarstolen!

Nu har Sametingets Valnämnd fått sin starkaste ordförande hittills, Per Mikael Utsi. Men, Lars Miguel Utsi gör helt rätt att inte släppa upp sin far i talarstolen.  Om Sametinget vill vara ett parlament så måste Sametinget handla som ett parlament. I annat fall sänker man Sametingets status.

Nu menar jag att formaliteterna kring Sametingets öppnande inte får vara en styrelsefråga. Det måste vara en fråga för Sametingets nye talman och Sametingets nya talmanskonferens (Vice plenumsordföranden). Och förhoppningsvis bidrar de med att få en lagstadgad status med obligatorisk närvaro av såväl kungen som statsministern vid Sametingets öppnande, samt andra åtgärder för att höja Sametingets status som att bjuda in utländska ambassadörer.

Samepolitisk Blogg
Traditionella tal som tidigare stoppats

Tidigare fanns en trevlig tradition där den lokale Sameförenings- eller Samebyordförande höll ett kort välkomsttal till det lokala sameområdet vid varje Sametingsplenum.

Denna tradition stoppades enhälligt av samtliga Sametingsledamöter sedan ordförande för Vilhelmina sameförening i sitt välkomsttal jämfört Sametinget med dagis där ledamöterna leker i sandlådan och kastar sand på varandra.

Här fanns en enhällighet att okontrollerade tal av lokala Sameförenings- eller Samebyordföranden kunde sänka Sametingets parlamentariska status.

Samepolitisk Blogg

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändringar är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Ps ”Henrik Jermsten är ordförande i Valmyndighetens nämnd och är ansvarig för riksdagsvalet” Ds

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan