Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Vem ska förbereda Sametingets regering?

Vem skall entligen förbereda och ansvara för Sametingets styrelses tillkomst?

Bland andra parlament i världen är det oftast talmannen och talmanskonferensen (Parlamentets presidium) som i Sverige. I Sametinget är det förre regereringschefen, dvs förre Styrelseordförande. Något som inte förekommer vid något annat parlament i världen!

Samepolitisk Blogg
Rörig samepolitik redan vid Sametingets öppnande

Sametinget i Sverige har sedan länge betraktats som ett parlament med en rörig politik. Tidigare var även Sametingets öppnande en spännande företeelse där allt kunde hända med voteringar efter voteringar.

Samepolitisk Blogg
Sametingspartiet Guovssonásti införde lugn

Sametingets tidigare styrelseordförande Per Mikael Utsi, Orförande mellan åren 2001 – 2008 för Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta (RÄF/BEO) och Partiordförande för Sametingspartiet Guovssonásti, ändrade på det. Per Mikael Utsi införde förmöte mellan partierna inför Sametingets öppnande. Syftet var att alla val och samepolitiska konstilationer skulle vara klart inför Sametingets första möte efter valet. Så blev det också. Sametingets öppnande ändrades från ett spännande möte där allt kunde hända till att bli ett ren formalitet med officiella val.

Blogg om samepolitik
Guovssonásti lånade strategin från Sametinget i Norge

Egentligen var det inte Sametingspartiet Guovssonástis idé. Tidigare hade även norska sametinget kaosformade och spännande öppnanden där allt kunde hända. Men norska sametingspartiet NSR kom på idén med ett tre dagars förmöte där sametingspartierna gjorde upp om allt inför tingets öppnande. Norska Sametingets öppnande blev därefter formaliteternas formalitet där alla politiskt valda var överens om allt.

Nu ska det sägas att flera i samisk massmedia i Norge uttryckte sin besvikelse att spänningen försvan inför alla samepolitiska val vid tingets öppnande.

Blogg om Samepolitik
Sametinget i Norge lånade idén från nationalstaterna

Nu är förmöten inför ett parlaments första möte efter ett val inte norska Sametingets idé. Det har förekommit i alla tider och förekommer vid alla nationers parlaments öppnanden – med några få undantag.

Blogg om Samepolitik
Sametingspartiet Guovssonásti har infört en ny tradition

Det tidigare styrelsepartiet i Sametinget Jakt och Fiskesamerna kallade i år alla sametingspartier till förmöte. Före Sametingets öppnande sammanträdde samtliga partiföreträdare på Hävvi i Glen för att komma överens om de olika val som ska ske vid Sametingets öppnande. Allt för att få tillstånd ett lugnt öppnande. Det kan kanske tyckas lite komiskt att Sametingspartiet Jakt och Fiskesamerna helt annamat sin största politiska motståndares idé. Men, parlaments förmöten har visat sig fungera.

Frågan om parlaments förmöte i år 2017 fungerade när den politiska konstellationen, ovanligt nog, var klar före förmötet. Parlaments förmöte gav åtminstone den nya styrelsen för Sametinget möjlighet att hålla ett förmöte! Det kanske inte var Sametingspartiet Jakt och Fiskesamernas mening?

 

Blogg om Samepolitik
Sametinspartiet Jakt-och Fiskesamerna har inte kopierat allt

Sametingets tidigare styrelseordförande Per Mikael Utsi, Sametingspartiet Guovssonásti, införde även ett samordningsmöte för den kommande styrelseblocket. Detta för att samordna de olika partierna i styrelseblocket internt i olika frågor. Samordningsmötet finansierades dessutom av Sametinget själv. Så, av reseräkningar från ”Samordningsmötet” går även att se vilka partiföreträdare och Sametingsledamöter som deltog. Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna har dock aldrig infört ”Samordningsmöten” eller om man så vill ”Förberedande regeringsmöte”. om Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna haft ”Samordningsmöte” eller ”Förberedande regeringsmöte” så har de varit synnerligen interna och inte finansierats av Sametinget. För reseräkningar för ett eventuellt ”Samordningsmöte” eller ”Förberedande regeringsmöte” saknas i Sametingets räkenskaper.

Blogg om Samepolitik
Formerna för Sametingets öppnande?

Talmannen tar initiativ

Om en ny regering ska bildas håller riksdagens talman i Sverige enskilda överläggningar med partiledarna. Därefter föreslår talmannen vem som ska utses till statsminister och riksdagen röstar om förslaget.

Godkänns kandidaten ska han eller hon utse en ny regering. Röstar mer än hälften av riksdagens ledamöter mot talmannens förslag, är det förkastat, det vill säga inte accepterat. Då börjar en ny process intill fyra omröstningar.

Den statsminister som utses väljer därefter sin egen regering.

Men, det är talmannen och talmanskonferensen som tar initiativ till regeringens bildande med egna förmöten.

 

Sametingets talman tar inga initiativ?

Frågan är om inte Sametingets talman bör följa formerna för regeringsbildning som för andra parlament. I stället överlåts i dag frågan mer eller mindre till en tidigare regeringschef. Det låter ju inte särskilt politiskt neutralt?

Är det inte dags för Sametingets nye talman och nya presidium att ta initiativ till en utredning om hur formerna för Sametingets öppnande bör ske i framtiden?

 

Blogg om Samepolitik

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändringar är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan