Jur.kand. Lars-Nila Lasko
Öppnande av Samernas folkvalda organ

Politiska kommentatorer kritiska

Samernas folkvalda organ öppnades traditionsenligt i slutet av augusti 2017 inför en sjunde mandatperiod. Men, inför öppnandet skapades en ovisshet och ett samiskt missnöje mot svenskt ledarskaps syn på samerna och svensk samepolitik. Politiska kommentatorer i massmedia uppmärksammade kungens utevaro.

 

Kronprinsessan gjorde succé

Sveriges kung och statschef Carl XVI Gustav hade meddelat att han inte skulle närvara. Dessutom skulle inte heller någon annan från det svenska kungahuset komma till Sametingets öppnande. Drottning Silvia valde i stället att närvara vid utbildningsstart för sjuksköterskor. Prins Daniel prioriterade att träffa ordförande för en förening på slottet.  Kronprinsessan avsåg ursprungligen att delta på ett seminarium om antibiotika. Men, dagarna innan Sametingets öppnande meddelade Kronprinsessan att hon skulle delta i Sametingets öppnande. Och det gjorde hon med succé i sydsamisk kolt i den sydsamiska staden Staare, dvs Östersund. Väl genomtänkt och väl genomfört av kungahuset!

Tydligen hade kungahuset tagit intryck av den kritik som uppstod i media.

Blogg om Samepolitik
Lapparnas Kung

När Karl IX kröntes den 15:e mars 1607 till Kung i Uppsala domkyrka av ärkebiskop Olaus Martini antog han titeln ”Lapparnas Kung”. Det var en ny titel som kungen antog därför att kungen ansåg att det samiska folket var en viktig del av Sverige.

Blogg om Samepolitik
Kung över två folk

Kung Harald i Norge konstaterade vid sitt öppnande av Sametinget på norsk sida den 7:e oktober 1997, att den norska statsbildningen bygger på ett territorium och två folk – det norska och samiska. Det samiska folket prioriteras högt av Norges kung och han har närvarat vid samtliga av norska Sametingets öppnande.

Öppnandet av Sametinget på norsk sida följer i stort sett samma protokoll som öppnandet av Stortinget.

Blogg om Samepolitik
President över tre folk

Det finska presidenten deltar alltid vid finska Sametingets öppnande. Nu, ska det också nämnas att Sametinget i Finland har status under finska riksdagen. Någon anknytning till riksdagen finns inte för Sametinget i Sverige.

Blogg om Samepolitik
Anser statsministern att Samiska folket inte är viktigt?

Vid öppnande av det samiska folkets parlament närvarade inte kung Carl XVI Gustav. Det är dessutom inte första gången som kungen uteblir från det samiska folkets parlaments högtidliga öppnande.

Men, det är inte bara kung Carl XVI Gustav som nedprioriterar Sametinget. Regeringen har i sedvanlig ordning erhållit en inbjudan till Sametingets öppnande. Men, Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) ansåg inte heller att det samiska folket är viktigt och deltog inte i Sametingets öppnande. I stället skickade Stefan Löfven kulturminister Alice Bah Kuhnke. Statsminister Stefan Löfven ansåg tydligen att samiska folket är en exotisk kulturfråga.

Blogg om Samepolitik
Varför är kungens deltagande viktigt?

Den svenska kungarollen fungera annorlunda i dag än för hundra år sedan. Men kungarollens betydelse kvarstår. Kungens deltagande i Sametingets öppnande ger status både till det samiska folket som till samernas folkvalda organ. Likadant skulle statsministerns besök på Sametinget ha en enorm betydelse för samerna.

De fanns säkert många norrlänningar, liksom svenska nationalistiska grupper, som var nöjda med kungens och statsministerns frånvaro. Kungens och statsministerns nedprioritering av Sametinget och det samiska folket ger näring till rasister och rasisternas ideologi.

Blogg om Samepolitik

 

Formerna för Sametingets öppnande?

Det har varit få reaktioner från samisk sida mot att kung Carl XVI Gustav inte deltog i Sametingets öppnande. Den som skall reagera är Sametingets talman och presidium. Sametingets talman Stefan Mikaelsson har varit synnerligen lågmäld och nedtonat sina reaktioner.  I massmedia har Sametingets talman Stefan Mikaelsson endast uttryckt sin besvikelse.

Någon form av diplomatisk not eller liknande har inte framförts av Sametingets presidium. Frågan har förvånande inte ens varet i ett särskilt ärende på presidiets mötesdagordning.

Kungens deltagande i Riksdagens öppnande är reglerat i lag. Kan det inte vara på sin plats att Sametingets talman och presidium börjar se över formerna för Sametingets öppnande?

Vi får se om Sametingets nye talman och nya presidium kan åstadkomma förändringar?

Blogg om Samepolitik

 

 

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändring är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan