Lars-Nila Lasko
Samepolitiska konstellationer klara

Svårt förhandlingsläge?

Redan i juni stod det klart att det blir en ny styrelseordförande och en ny styrelsemajoritet för Sametinget. Förhandlingsläget har på ytan sett komplicerat ut med 4 vågmästarpartier. I verkligheten har dock inte förhandlingssituationen mellan renägarpartierna och vågmästarpartierna varit överdrivet svåra. Även om det har varit särskilt många småpartier med vars ett mandat har det inte varit fråga om ”rena” vågmästre i förhandlingsläget.

Samepolitisk Blogg

 

Samiska folkomröstningspartiet

Redan i juni stod det klart att det nya Sametingspartiet Samiska folkomröstningspartiet skulle ingå i den nya styrelsen. Partiledaren Lars Wilhelm Svonni är känd som en skicklig förhandlare och politisk strateg. Det är ingen tillfällighet att Svonni blivit en av de ledamöter som suttit längs i Sametinget. Därför är det troligt att partiet, förutom vad som blivit känt om en styrelseplats som Svonni själv kommer att inta, även kommer att få andra fördelar. Sannolikt handlar de ytterligare fördelarna om andra saker än platser i Sametingets olika nämnder. Detta skulle vara för osannolikt.

Med Lars Wilhelm Svonnis förhandlingsskicklighet handlar det sannolikt om ett uppdrag eller en fråga som utlovats.

Dock är det synnerligen mycket tveksamt att det handlar om samisk folkomröstning om samiska rättigheter. Inte enns utredning om folkomröstning kan stå på agendan. Detta skulle vara för osannolikt.

Eftersom partiet är ett enfrågeparti är min gissning att partiet utlovats något form av uppdrag.

Samepolitisk Blogg

Sametingspartiet Samerna

I den nya styrelsen, som kommer att offentliggöras vid Sametingets öppnande, står det först nu klart att Sametingspartiet Samerna kommer att ingå. Det är tydligt att rennäringspartierna har haft en svår förhandlingssituation med detta parti. Lika svårt har förhandlingsläget varit för partiet Samerna. Partiet måste helt enkelt ha haft svårt att få igenom sina förhandlingskrav. Det har också varit ytterst svårt att få fram information om vad som ingår i förhandlingarna med Sametingspartiet Samerna.

Samepolitisk Blogg

Partier utanför förhandlingarna

Inte alla småpartier varit problematiska i förhandlingarna. Partierna Min Gaeidnu och Sami álbmut verkar ha stått helt utanför förhandlingsbordet. Det kan ju till och med vara möjligt att detta har varit en politisk strategi från dessa partier. I så fall har de sannolikt valt en mycket bra strategi. Nu hamnar de i opposition och kan utnyttja sin oppositionsroll för att växa.

Frågan är om de kan tillvarata sina nya fördelar. För Sametingspartiet Min Gaeidnu torde det ha varit enda chansen för att överleva att komma i opposition. Å andra sidan behöver nog inte Sametingspartiet Sami álbmut denna roll. Det lilla partiet Sami álbmut har under åren visat sig vara Sametingets mest stabilaste parti.

Samepolitisk Blogg

Ny samepolitik

I och med att det blir en helt ny styrelse med helt andra intressen kommer det att bli en helt ny samepolitik. Det är nog inte svårt att gissa att rennäringsfrågor kommer att dominera. Det är inte heller svårt att gissa att Frågor som handlar om att utöka Sametingets röstlängd (Vilka som får räknas som samer), Nordisk Samekonvention eller Förslag om Sametingsbalk, dvs samiska rättigheter för alla samer, och liknande frågor inte kommer att prioriteras.

Samepolitisk Blogg

Ny Sametingsorganisation och administratriv ledning

Av historien kan man se in i framtiden! Historien upprepar sig alltid har en känd filosof sagt. Varje gång Samelandspartiet eller Renägarförbundet intagit den politiska ledningen så involveras Sametingets kansli och administration i den samepolitiska strategin.

Sametingspartiet Jakt och Fiskesamerna (JoF) verkar, utifrån senaste mandatperiod, mer ha betraktat Sametingets kansli och personal som myndighetsdelen av Sametinget utan politiska uppdrag. I och med detta har Sametingspartiet Jakt och Fiskesamerna avväpnat sig själva i den samiska kampen. Utifrån lagstiftningen är nämligen hela Sametinget en myndighet och inte enbart Sametingets kansli.

Det får således förväntas att Sametingets kansli åter igen kommer att bli ett samiskt regeringskansli, dvs en administration till styrelsen med klara och avgränsade politiska uppdrag. Något som rennäringsblocket lärt sig från omvärlden och av andra minoritetsparlament.

Senast Samelandpartiet var i styrelseledning anklagade Sameradion och en facklig organisation, som det får förstås, Samelandpartiet för att även politisera tjänstetillsättningar vid kansliet. Detta är vanligt vid andra regeringskanslier för politiskt tillsatta tjänstemän. Sametinget har dock inga politiskt tillsatta tjänstemän – formellt sett. Detta är något som oppositionen får se upp med.

I och med att Sametingets kansli blir ett samepolitiskt verktyg får man förvänta sig att det så småningom blir en ny kanslichef. För kanslichefsrollen ställer helt andra krav än vad som görs nu för ett samiskt regeringskansli.

 

Lars-Nila Lasko

”Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändringar är bra – Bara den går i rätt riktning!”

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan