Lars-Nila Lasko
Rörig samepolitik redan vid Sametingets öppnande

Sametinget i Sverige har sedan länge betraktats som ett parlament med en rörig politik. Tidigare var även Sametingets öppnande en spännande företeelse där allt kunde hända med voteringar efter voteringar.

Samepolitisk Blogg
Sametingspartiet Guovssonásti införde lugn

Sametingets tidigare styrelseordförande Per Mikael Utsi, Orförande mellan åren 2001 – 2008 för Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta (RÄF/BEO) och Partiordförande för Sametingspartiet Guovssonásti, ändrade på det. Per Mikael Utsi införde förmöte mellan partierna inför Sametingets öppnande. Syftet var att alla val och samepolitiska konstilationer skulle vara klart inför Sametingets första möte efter valet. Så blev det också. Sametingets öppnande ändrades från ett spännande möte där allt kunde hända till att bli ett ren formalitet med officiella val.

Blogg om samepolitik
Guovssonásti lånade strategin från Sametinget i Norge

Egentligen var det inte Sametingspartiet Guovssonástis idé. Tidigare hade även norska sametinget kaosformade och spännande öppnanden där allt kunde hända. Men norska sametingspartiet NSR kom på idén med ett tre dagars förmöte där sametingspartierna gjorde upp om allt inför tingets öppnande. Norska Sametingets öppnande blev därefter formaliteternas formalitet där alla politiskt valda var överens om allt.

Nu ska det sägas att flera i samisk massmedia i Norge uttryckte sin besvikelse att spänningen försvan inför alla samepolitiska val vid tingets öppnande.

Blogg om Samepolitik
Sametinget i Norge lånade idén från nationalstaterna

Nu är förmöten inför ett parlaments första möte efter ett val norska Sametingets idé. Det har förekommit i alla tider och förekommer vid alla nationers parlaments öppnanden – med några få undantag.

Blogg om Samepolitik
Sametingspartiet Guovssonásti har infört en ny tradition

Det tidigare styrelsepartiet i Sametinget Jakt och Fiskesamerna har nu kallat alla sametingspartier till förmöte. I dag sammanträder samtliga partiföreträdare på Hävvi i Glen för att komma överens om de olika val som ska ske vid Sametingets öppnande. Allt för att få tillstånd ett lugnt öppnande. Det kan kanske tyckas lite komiskt att Sametingspartiet Jakt och Fiskesamerna helt annamat sin största politiska motståndares idé. Men, parlaments förmöten funger.

Blogg om Samepolitik
Samepolitiska konstellationer klara?

Frågan är det samepolitiska förmötet ska leda till?

Möjligheter till månader av förhandlingar har gjort att de Samepolitiska konstellationer är tämligen klara – enligt den information jag fått. Så det inte är klart är det tveksamt om förmötet fyller någon funktion detta år.

Förhandlingar om vilka partier som skall leda Sametinget har inte varit lätta med så många mindre partier som kan ställa högre krav än sina mandat. Detta på grund av en vågmästarroll som dessa intar.  Å andra sidan har inte alla småpartier varit problematiska i förhandlingarna.

Blogg om Samepolitik
Sametinspartiet Jakt-och Fiskesamerna har inte kopierat allt

Sametingets tidigare styrelseordförande Per Mikael Utsi, Sametingspartiet Guovssonásti, införde även ett samordningsmöte för den kommande styrelseblocket. Detta för att samordna de olika partierna i styrelseblocket internt i olika frågor. Samordningsmötet finansierades dessutom av Sametinget själv. Så, av reseräkningar från ”Samordningsmötet” går även att se vilka partiföreträdare och Sametingsledamöter som deltog. Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna har dock aldrig infört ”Samordningsmöten” eller om man så vill ”Förberedande regeringsmöte”. om Sametingspartiet Jakt- och Fiskesamerna haft ”Samordningsmöte” eller ”Förberedande regeringsmöte” så har de varit synnerligen interna och inte finansierats av Sametinget. För reseräkningar för ett eventuellt ”Samordningsmöte” eller ”Förberedande regeringsmöte” saknas i Sametingets räkenskaper.

Blogg om Samepolitik
Omöjlig fråga?

Frågan är också om inte Sametingspartiet Jakt och Fiskesamernas partiledare Håkan Jonsson infört en helt omöjlig fråga på dagordningen för förmötet; Förhandlingar om Nordisk Samekonvention?

Partierna har helt olika syn på förslaget till Samekonvention (NSK). Att i detta läge ens diskutera NSK före en styrelse är klar ter sig helt omöjligt? Det är ju inte ens möjligt att diskutera den fortsatta processen kring NSK!

Blogg om Samepolitik
Är ”Samordningsmöte” eller ”Förberedande regeringsmöte” viktigt?

Ett ”Samordningsmöte” eller ”Förberedande regeringsmöte” har flera funktionr att fylla. Den kommande styrelsen måste internt fördela platser och olika uppdrag mellan styrelsepartierna, utse ansvarsområden för de olika styrelseledamöterna, utse externa eperter och rådgivare, bestämma om  kommunikationslinjer och mycket mer. Men, det viktigaste är att komma överens mellan Sametingspartierna om en regeringsförklaring, dvs vad ska styrelsen satsa på under de kommande 4 åren. Eller är kanske inte ”Samordningsmöte” eller ”Förberedande regeringsmöte” så viktiga?

 

Lars-Nila Lasko

Samepolitik är vilja att förändra det samiska samhället och förändringar är bra – Bara den går i rätt riktning!

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan